نویسنده = علی عطاری لر
تعداد مقالات: 2
1. غلظت رادیم-226 در نمونه‌های آب معدنی بطری شده‌ی ایران

دوره 30، جلد 48، تابستان 1388، صفحه 53-57

علی عطاری لر؛ سیما حافظی؛ سعیده سادات حسینی


2. تعیین میزان پرتوزایی کل آلفا و بتای چشمه‌های آب منطقه جنوب غربی دریای خزر با دو روش شمارنده سنتیلاسیون مایع و EPA 900

دوره 29، جلد 44، تابستان 1387، صفحه 24-27

صدیقه جوزایی؛ مسعود وهابی مقدم؛ مرتضی علی آبادی؛ سیما حافظی؛ علی عطاری لر؛ سعیده حسینی