نویسنده = سیروس ودادی
تعداد مقالات: 5
1. تعیین دز مناسب پرتو گاما به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در نخود سفید (Cicer Arietinum L)

دوره 28، جلد 42، زمستان 1386، صفحه 19-25

بهنام ناصریان خیابانی؛ حسین اهری مصطفوی؛ هادی فتح اللهی؛ سیروس ودادی؛ میراحمد موسوی شلمانی


2. ایجاد تنوع ژنتیکی به ‌وسیله تابش پرتو گاما بر روی جوانه‌های نارس بنه زعفران

دوره 28، جلد 40، تابستان 1386، صفحه 41-46

سیدجلال رستگاری؛ سیروس ودادی؛ سیدمحمود غفاری


3. القاء موتاسیون در نارنگی به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانت‌هایی با صفات کیفی برتر (با استفاده از پرتوهای گاما)

دوره 26، جلد 37، تابستان 1385، صفحه 29-34

مسعود رحیمی؛ فرامرز مجد؛ ابراهیم جهانگیرزاده؛ سیروس ودادی؛ اسفندیار رحمانی؛ نرگس نشان


4. تأثیر پرتو گاما با دزهای پایین بر تحریک پاسخ به کشت بساک چند زادمون(1) گندم بهاره

دوره 23، جلد 27، بهار 1382، صفحه 23-26

بهنام ناصریان خیابانی؛ سیروس ودادی؛ نرگس نشان


5. بررسی پاسخ چند زادمون گندم به تولید تک لاد با روش کشت بساک

دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 57-67

مهدی ناصری تفتی؛ بهنام ناصریان خیابانی؛ سیروس ودادی؛ مسعود رحیمی؛ اسفندیار رحمانی