نویسنده = مسعود پیشدست
تعداد مقالات: 2
1. ‌‌تأثیر طول مقیاس چگالی بر پراکنش و گرمایش پلاسما در برهم‌کنش نسبیتی لیزر با پلاسمای کم-چگال

دوره 40، جلد 89، پاییز 1398، صفحه 119-129

10.24200/nst.2019.1032

مسعود پیشدست؛ سیدابوالفضل قاسمی؛ جمال الدین یزدان پناه


2. اثر گازهای پیرامونی بر تابش پلاسما و گسترش آن در برهم کنش لیزر با مس

دوره 37، جلد 76، تابستان 1395، صفحه 68-78

مسعود پیشدست؛ عبداله اسلامی مجد؛ مسعود کاوش تهرانی