نویسنده = علی رمضانی مقدم
تعداد مقالات: 2
2. طراحی و ساخت پیچه‌ی هلمهولتز به منظور اندازه‌گیری آهنرباهای دائمی

دوره 37، جلد 78، زمستان 1395، صفحه 1-11

علی رمضانی مقدم؛ محمد لامعی؛ جواد رحیقی