نویسنده = محمود فیروززارع
تعداد مقالات: 3
3. بررسی اولیه طراحی و ساخت مولد 90Sr/ 90Y برای مقاصد پزشکی هسته‌ای

دوره 29، جلد 46، زمستان 1387، صفحه 1-9

محمدحسین مجربی تبریزی؛ علیرضا خانچی؛ محمود فیروززارع؛ بهرام سلیمی؛ محمد دیلمی؛ احمد امراله ابهری