نویسنده = محمدامین احمدی فقیه
تعداد مقالات: 4
1. ساخت مشتق جدید 4،1- دی‌هیدروپیریدین نشان‌دار شده با کربن- 14

دوره 40، جلد 89، پاییز 1398، صفحه 111-118

10.24200/nst.2019.1031

محمدامین احمدی فقیه؛ محمدحسین مسلمین؛ غلامحسین شیروانی؛ محسن جواهری


3. جذب زیستی رنیوم توسط سویه جدید Bacillus sp. MGG-83

دوره 26، جلد 38، پاییز 1385، صفحه 31-35

سعید قربانزاده مشکانی؛ پریسا تاجرمحمدقزوینی؛ حسین غفوریان؛ محمدامین احمدی فقیه