نویسنده = پیتر روپستورف
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی تأثیر پرتو گاما بر خصوصیت‌های نانوایی گندم رقم‌های امید، روشن و طبسی با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی

دوره 40، جلد 90، زمستان 1398، صفحه 119-127

10.24200/nst.2020.1078

محمدرضا راحمی؛ احد یامچی؛ سعید نواب پور؛ حسن سلطان لو؛ پیتر روپستورف


2. ارزیابی فعالیت برخی از آنزیم‌های دفاعی مهم در برنج جهش‌یافته‌ی مقاوم به بیماری بلاست

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 100-108

10.24200/nst.2019.236

داریوش عبادی الماس؛ سعید نواب‌پور؛ احد یامچی؛ خلیل زینلی‌نژاد؛ علی مومنی؛ قادر میرزاقادری