نویسنده = ابراهیم مقیسه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جذب سزیم و اثر متقابل آن با پتاسیم در دو گیاه ذرت و سیب‌زمینی

دوره 38، جلد 79، بهار 1396، صفحه 86-92

حسین ترابی گل‌سفیدی؛ مرضیه قوامی‌فر؛ علی بهرامی سامانی؛ ابراهیم مقیسه