نویسنده = علی نصیری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثرات پالس پروتون‌های پرانرژی بر خواص سطحی و ساختاری مس و تنگستن توسط دستگاه پلاسمای کانونی MTPF-2

دوره 41، جلد92، تابستان 1399، صفحه 100-109

10.24200/nst.2020.1122

محمد امیرحمزه تفرشی؛ میرمحمدرضا سیدحبشی؛ بابک شیرانی بیدآبادی؛ اکبر عبدی سرای؛ سپیده شفیعی؛ علی نصیری


2. بررسی سرعت حرکت لایه‌ی جریان در یک دستگاه پلاسمای کانونی با انرژی 2.2 کیلوژول

دوره 39، جلد 83، بهار 1397، صفحه 23-29

10.24200/nst.2018.190

محمد امیر حمزه تفرشی؛ داریوش رستمی‌فرد؛ علی نصیری


3. تأثیر پارامترهای الکتریکی دستگاه‌های پلاسمای کانونی نوع مَدِر بر انرژی پرتو ایکس سخت

دوره 37، جلد 77، پاییز 1395، صفحه 41-48

محمدامیر حمزه تفرشی؛ داریوش رستمی‌فرد؛ علی نصیری؛ تانیا داوری مهابادی