نویسنده = هژبر صحبت زاده لنبر
تعداد مقالات: 1
1. غربال‌گری عوامل مؤثر بر جذب‌زیستی اورانیم از محلول‌های آبی با استفاده از باکتری Pseudomonas Putida تثبیت ‌شده در کیتوزان

دوره 38، جلد 82، زمستان 1396، صفحه 45-57

هژبر صحبت زاده لنبر؛ علیرضا کشتکار؛ جابر صفدری؛ فائزه فاطمی اردستانی؛ مرتضی قاسمی ترک آباد