نویسنده = فرخ خوش احوال
تعداد مقالات: 2
1. آنالیز اثر میله‌های کنترل بر روی پارامترهای ایمنی ترموهیدرولیکی رآکتور تهران

دوره 41، جلد92، تابستان 1399، صفحه 33-41

10.24200/nst.2020.1114

احمد لشکری؛ فرخ خوش احوال؛ مسعود امین مظفری


2. کاهش فعالیت در پسماند یک رآکتور تحقیقاتی با استفاده از طراحی نوترونیک

دوره 40، جلد 90، زمستان 1398، صفحه 109-118

10.24200/nst.2020.1077

فاطمه منصورزاده؛ فرخ خوش احوال؛ جابر صفدری