نویسنده = محمد لامعی‌رشتی
تعداد مقالات: 2
1. ساخت شتاب‌دهنده‌ی الکترواستاتیکی با بیشینه انرژی 200keV

دوره 34، جلد 63، بهار 1392، صفحه 81-87

جواد رحیقی؛ مرتضی جعفرزاده خطیبانی؛ محمد لامعی‌رشتی؛ حسین قدس؛ آزاده وکیلی؛ فرهاد ذنوبی؛ حسن زندی؛ حبیب عزیزی؛ پیوند طاهرپرور


2. طراحی خوشه‌ساز شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون از نوع موج‌رونده

دوره 31، جلد 54، زمستان 1389، صفحه 1-9

فرشاد قاسمی؛ فریدون عباسی‌دوانی؛ محمد لامعی‌رشتی؛ حامد شاکر