نویسنده = حیدر فری‌پور
تعداد مقالات: 1
1. رشد تک بلورهای 2BaCl و 2+Eu:2BaCl و تعیین خواص نوری آن‌ها به منظور دست‌یابی به محیط آشکارسازی تابش یوننده‌ی گاما

دوره 33، جلد 61، پاییز 1391، صفحه 58-64

زهرا درریز؛ اسماعیل جنگجو؛ حسین کلباسی؛ مجتبی اسماعیل‌نیا؛ حیدر فری‌پور؛ راحله خطیری؛ نوراله علی‌اکبری