نویسنده = میراحمد موسوی شلمانی
تعداد مقالات: 5
1. مقایسه‌ی روش‌های انعکاس‌سنجی زمانی و ظرفیت‌سنجی با روش پراکندگی نوترون در اندازه‌گیری رطوبت خاک

دوره 32، جلد 57، پاییز 1390، صفحه 1-7

علی خراسانی؛ میراحمد موسوی شلمانی؛ نجات پیرولی بیرانوند


2. تعیین دز مناسب پرتو گاما به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در نخود سفید (Cicer Arietinum L)

دوره 28، جلد 42، زمستان 1386، صفحه 19-25

بهنام ناصریان خیابانی؛ حسین اهری مصطفوی؛ هادی فتح اللهی؛ سیروس ودادی؛ میراحمد موسوی شلمانی


4. استفاده از روش ایزوتوپی ازت-15 در بررسی کارایی سطوح مختلف اوره تحت سیستم کود-آبیاری قطره‌ای و مقایسه آن با روش شیاری در گیاه گوجه فرنگی

دوره 22، جلد 26، زمستان 1381، صفحه 44-48

میراحمد موسوی شلمانی؛ نصرت اله ثاقب؛ محمدصادق حبی؛ سعدالله تیموری؛ علی خراسانی؛ نجات پیرولی بیرانوند


5. برآورد و مقایسه بازدهی مصرف اورده به روشهای تفاضلی و ایزوتوپی در گیاه گوجه فرنگی تحت سیستم (کود- آبیاری) قطره ای

دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 47-55

میراحمد موسوی شلمانی؛ نصرت اله ثاقب؛ حمید رفیعی؛ محمدصادق حبی؛ علی خراسانی