نویسنده = فریدون افلاکی
تعداد مقالات: 5
2. تولید ویتامین 12B غیرنشان‌دار و نشان‌دار توسط باکتری استرپتومایسس گریزئوس

دوره 30، جلد 49، پاییز 1388، صفحه 43-49

مریم مظاهری تهرانی؛ سعید قربانزاده مشکانی؛ پریسا تاجر محمد قزوینی؛ امین نظری؛ فریدون افلاکی


3. تشکیل ایزومرهای تیروزین در محلول‌های آبی فنیل‌آلانین پرتودهی شده با تابش گاما

دوره 30، جلد 47، بهار 1388، صفحه 23-31

فریدون افلاکی؛ مریم صلاحی نژاد؛ علی روزبهانی


4. تغییرات اسیدهای چرب موجود در چربی غذای کودک در اثر پرتو گاما

دوره 25، جلد 35، پاییز 1384، صفحه 1-7

فریدون افلاکی؛ حجت اله مطلوبی