نویسنده = محمد لامعی رشتی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی ترکیب کانی‌های اورانیوم با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون

دوره 29، جلد 45، پاییز 1387، صفحه 1-6

داوود آقاعلی گل؛ محمدرضا کتابداری؛ پروین اولیائی؛ علی باقی زاده؛ فرح شکوهی؛ محمد لامعی رشتی؛ محمد فرمهینی فراهانی؛ محمود مرادی


2. آنالیز RBS-Channeling ابزاری توانمند جهت مطالعه ساختار بلوری جامدات

دوره 29، جلد 43، بهار 1387، صفحه 1-12

علی باقی زاده؛ داوود آقاعلی گل؛ امیدرضا کاکویی؛ علیرضا طالبی طاهر؛ محمد لامعی رشتی؛ محمد فرمهینی فراهانی


3. آنالیز عنصری نمونه‌های مختلف با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون و بررسی توزیع عناصر در آنها

دوره 28، جلد 40، تابستان 1386، صفحه 1-10

داوود آقاعلی گل؛ پروین اولیائی؛ علی باقی زاده؛ فرح شکوهی؛ امیدرضا کاکویی؛ بیژن موحد؛ محمد فرمهینی فراهانی؛ محمود مرادی؛ محمد لامعی رشتی