نویسنده = مسعود وهابی مقدم
تعداد مقالات: 2
1. تعیین میزان پرتوزایی کل آلفا و بتای چشمه‌های آب منطقه جنوب غربی دریای خزر با دو روش شمارنده سنتیلاسیون مایع و EPA 900

دوره 29، جلد 44، تابستان 1387، صفحه 24-27

صدیقه جوزایی؛ مسعود وهابی مقدم؛ مرتضی علی آبادی؛ سیما حافظی؛ علی عطاری لر؛ سعیده حسینی


2. سنجش میزان موجودی رادیونوکلئیدهای طبیعی پتاسیوم-40، رادیوم-226، توریوم-232 و رادیونوکلئید مصنوعی سزیوم-137 در برنج محصول استان گیلان

دوره 29، جلد 43، بهار 1387، صفحه 61-66

سیدابوالفضل قاسمی؛ مسعود وهابی مقدم؛ طاهره حسینی؛ محمود صداقتی زاده