نویسنده = فرامرز مجد
تعداد مقالات: 11
1. غیرفعال‌سازی ویروس عامل بیماری تب برفکی در دامها به وسیلة پرتو گاما به منظور تهیه واکسن کشته شده

دوره 26، جلد 37، تابستان 1385، صفحه 17-21

فرحناز معتمدی سده؛ اکبر خراسانی؛ سید کمال الدین شفایی؛ مهدی صالحی زاده؛ هادی فتح الهی؛ کوروش اربابی؛ فرامرز مجد


2. القاء موتاسیون در نارنگی به منظور ایجاد تنوع ژنتیکی در جهت تولید موتانت‌هایی با صفات کیفی برتر (با استفاده از پرتوهای گاما)

دوره 26، جلد 37، تابستان 1385، صفحه 29-34

مسعود رحیمی؛ فرامرز مجد؛ ابراهیم جهانگیرزاده؛ سیروس ودادی؛ اسفندیار رحمانی؛ نرگس نشان


3. تعیین دُز مناسب پرتوهای گاما برای ایجاد موتاسیون در ریزنمونه‌های موز

دوره 25، جلد 35، پاییز 1384، صفحه 15-20

هوشنگ گورچینی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ فرامرز مجد؛ مسعود رحیمی


4. توسعه دامنه کاربرد دستگاه گاماسل PX-30

دوره 24، جلد 31، بهار 1383، صفحه 43-46

هادی فتح الهی؛ حسین اهری مصطفوی؛ فرامرز مجد


5. بررسی آلودگیهای میکروبی گوشت قرمز و پرتودهی آن جهت کاهش بار میکروبی و از بین بردن عوامل بیماری‌زا در دماهای 18- و 4 درجه سانتی‌گراد

دوره 23، جلد 29، پاییز 1382، صفحه 39-46

فرحناز معتمدی سده؛ فرامرز مجد؛ هادی فتح الهی؛ کوروش اربابی؛ ملوک محمدبیگی ابهری


7. تعیین‌ مناسبترین‌ زمان‌ کاربرد علف‌کشهای ‌2,4-D و گلایفوسیت‌ نشاندارشده‌ با کربن‌ 14 برای‌ انتقال‌ به‌ ریشه‌ گیاه‌ شیرین‌بیان‌ طی‌ مراحل‌ رویش‌ و رشد آن‌

دوره 22، جلد 25، پاییز 1381، صفحه 61-67

حسین اهری مصطفوی؛ هادی فتح اللهی؛ بهنام ناصریان خیابانی؛ فرامرز مجد؛ علی قنبری؛ حمید رحیمیان؛ مهدی مین باشی


9. بررسی تأثیر زادمون، محیط کشت وتیمار سرد بر کشت بساک لاین های موتاسیون زای گندم

دوره 20، جلد 22، تابستان 1379، صفحه 56-64

بهنام ناصریان خیابانی؛ فرامرز مجد؛ مسعود رحیمی؛ مصطفی ولیزاده؛ حمدالله کاظمی


10. کاهش آلودگیهای میکروبی خرمای خشک با استفاده از پرتوگاما

دوره 20، جلد 21، تابستان 1379، صفحه 53-57

فرامرز مجد؛ فرحناز معتمدی؛ ملوک ابهری