نویسنده = حجت اله مطلوبی
تعداد مقالات: 4
1. تغییرات اسیدهای چرب موجود در چربی غذای کودک در اثر پرتو گاما

دوره 25، جلد 35، پاییز 1384، صفحه 1-7

فریدون افلاکی؛ حجت اله مطلوبی


2. سنتز اسید آمینه لوسین نشاندار با تریتیوم [ 3H]

دوره 25، جلد 33، بهار 1384، صفحه 9-14

حجت اله مطلوبی؛ غلامحسین شیروانی؛ نادر صائمیان


3. سنتز سم علفکش 2و4 دی کلرو فنوکسی استیک اسید ] کربوکسی – 14C [

دوره 24، جلد 32، تابستان 1383، صفحه 29-33

حجت اله مطلوبی؛ نادر صائمیان؛ غلامحسین شیروانی؛ اعظم فکور؛ شهرام مرادی دهقی


4. سنتز بازهای کلئوزیدی با کربن چهارده [14C]

دوره 17، جلد 13، تابستان 1376، صفحه 75-83

حجت اله مطلوبی؛ سید مرتضی مهرداد