نویسنده = کاظم حقیر ابراهیم آبادی
تعداد مقالات: 2
1. تهیه مشتق بوروناته گادولینیوم تگزاپیرین برای درمان به وسیلة بدام اندازی نوترون

دوره 24، جلد 32، تابستان 1383، صفحه 21-28

کاظم حقیر ابراهیم آبادی؛ رضا نجفی


2. مولد 99mTc (ژل ژنراتور) روشنی نوین در تولید 99mTc برای مصرف در پزشکی هسته ای

دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 1-6

کاظم حقیر ابراهیم آبادی؛ رضا نجفی؛ حسین اقابزرگ؛ حسن فرجام؛ آزاده تجردی