نویسنده = سیدمحمدکاظم کمالی
تعداد مقالات: 2
1. بهینه سازی شرایط استخراج کلاژن از نمونه های استخوانی در روش سالیابی با رادیو کربن

دوره 24، جلد 31، بهار 1383، صفحه 47-50

محمدحسن ملاح؛ فرید اصغری زاده؛ سیدمحمدکاظم کمالی


2. اندازه گیری پرتوزایی رادیو کربن (14C) در نقاط مختلف شهر تهران

دوره 20، جلد 22، تابستان 1379، صفحه 65-68

فرید اصغری زاده؛ محمدحسن ملاح؛ سیدمحمدکاظم کمالی؛ محمدمهدی امیدی