نویسنده = فاطمه یوسفی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی جهش‌یافته‌های حاصل از پرتودهی گاما در سویا

دوره 23، جلد 27، بهار 1382، صفحه 17-22

مهدی ناصری تفتی؛ فاطمه یوسفی؛ محمد رضازاده؛ حسین سبزی؛ رامین اوجانی


2. بررسی امکان ایجاد لاینهای جدید زودرس از دو رقم سویا با استفادهراز تابش گاما

دوره 20، جلد 21، تابستان 1379، صفحه 64-71

مهدی ناصری تفتی؛ محمد رضازاده؛ فاطمه یوسفی؛ سامیه رئیسی؛ رامین اوجانی؛ عباس ترکمن