نویسنده = بهرام سامانی
تعداد مقالات: 5
3. فراوری انباشته کانسنگ از معادن تل مسی و مس کنی

دوره 20، جلد 21، تابستان 1379، صفحه 42-52

محمدرضا قادری؛ بهرام سامانی؛ منوچهر اولیاء زاده


5. فلزیابی پرکامبرین در ایران مرکزی (بخش اول)

دوره 18، جلد 17، زمستان 1377، صفحه 1-16

بهرام سامانی