نویسنده = مارکوس آواکیان
تعداد مقالات: 2
1. آنالیز فوریه نتایج آزمایشها در توکامک الوند IIC

دوره 20، جلد 21، تابستان 1379، صفحه 16-27

رضا امراللهی؛ مارکوس آواکیان؛ ساکو آواکیان


2. پیش یونش در توکامک الوند IIC

دوره 18، جلد 16، تابستان 1377، صفحه 45-49

مارکوس آواکیان؛ حبیب اله مینو؛ ساکو آواکیان؛ جهانگیر بهروزی نیا