کلیدواژه‌ها = رشد بلور
تعداد مقالات: 2
1. رشد تک بلور فلورید لیتیم با فعال‌سازهای منیزیم و هیدروکسید و بررسی ویژگی‌های نوری مراکز رنگی القا شده در اثر تابش یونیزان گاما

دوره 37، جلد 77، پاییز 1395، صفحه 78-86

زهرا درریز؛ حیدر فری‌پور؛ حسین کلباسی؛ مجتبی اسماعیل‌نیا؛ راحله خطیری؛ اسماعیل جنگجو؛ نوراله علی اکبری


2. رشد تک بلورهای 2BaCl و 2+Eu:2BaCl و تعیین خواص نوری آن‌ها به منظور دست‌یابی به محیط آشکارسازی تابش یوننده‌ی گاما

دوره 33، جلد 61، پاییز 1391، صفحه 58-64

زهرا درریز؛ اسماعیل جنگجو؛ حسین کلباسی؛ مجتبی اسماعیل‌نیا؛ حیدر فری‌پور؛ راحله خطیری؛ نوراله علی‌اکبری