کلیدواژه‌ها = اختلال حرارتی موضعی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه‌ی تجربی انتشار فرونشانی روی نوار ابررسانای دما بالای Bi-2223/AgMg

دوره 38، جلد 81، پاییز 1396، صفحه 34-40

مهناز عبدالهی درگاه؛ نیره عبداللهی قهی؛ ناصر علی نژاد


2. مطالعه‌ی پدیده‌ی فرونشانی و مشخصه‌یابی آن بر روی نوار ابررسانای دمابالا‌ی Bi-2223/Ag

دوره 38، جلد 79، بهار 1396، صفحه 12-19

مهناز عبدالهی درگاه؛ ناصر علی‌نژاد؛ نیره عبداللهی قهی؛ جعفر محمودی