کلیدواژه‌ها = ساختار بلوری
تعداد مقالات: 3
1. بهینه‌سازی پارامترهای الکتروشیمیایی در سنتز ابررسانای سرامیکی پایه- بیسموت

دوره 38، جلد 81، پاییز 1396، صفحه 41-47

هادی عادل خانی؛ مجتبی احمدی؛ هوشنگ عراقی کزاز


2. آنالیز RBS-Channeling ابزاری توانمند جهت مطالعه ساختار بلوری جامدات

دوره 29، جلد 43، بهار 1387، صفحه 1-12

علی باقی زاده؛ داوود آقاعلی گل؛ امیدرضا کاکویی؛ علیرضا طالبی طاهر؛ محمد لامعی رشتی؛ محمد فرمهینی فراهانی


3. تولید گرافیت با درجه خلوص بالا

دوره 29، جلد 43، بهار 1387، صفحه 56-60

رسول صدیقی؛ میکائیل آبافت یگانه؛ علی قادری؛ کامران رجبی؛ محمدرضا کرمی؛ میریعقوب هاشمی