کلیدواژه‌ها = برهم‌کنش الکترون و میدان الکتریکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دینامیک باریکه‌ی کاواک شتاب‌دهی موج ایستای طراحی شده برای شتاب‌دهنده‌ی خطی الکترون 6 مگاالکترون ولت

دوره 38، جلد 82، زمستان 1396، صفحه 22-31

سارا زارعی؛ محمد لامعی رشتی؛ فرشاد قاسمی؛ فریدون عباسی دوانی