کلیدواژه‌ها = تقریب پتانسیل مؤثر
تعداد مقالات: 2
1. آنتروپی ذرات محصور شده در یک دام یون چار قطبی

دوره 35، جلد 68، تابستان 1393، صفحه 82-88

الهه اویسی؛ سعید نوری


2. ساخت و بررسی خواص گرمالیانی نانو بلور باریم سولفات آلاییده شده با دیسپروسیم (:Dy4BaSO)

دوره 35، جلد 68، تابستان 1393، صفحه 77-81

امین آقایی خاریکی؛ خدیجه رضایی ابراهیم سرایی؛ محسن خسروی