کلیدواژه‌ها = مولد نوترون
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و ساخت دستگاه هم‌جوشی هسته‌ای به روش محصورسازی الکتروستاتیکی جرمی (IECF)

دوره 32، جلد 57، پاییز 1390، صفحه 46-50

وحید دامیده؛ اصغر صدیق‌زاده؛ نیره عبداللهی؛ اردوان کوهی؛ علی حیدرنیا؛ علی‌رضا اصل زعیم؛ علی باقری؛ سعید خادم‌زاده؛ فاطمه کاظمی‌زاده؛ حمید مهدی‌پور؛ مرتضی صداقت؛ محمود ترابی؛ مجتبی کبیر


2. اندازه‌گیری شار نوترون MeV 8/14 در یک دستگاه مولد نوترون با استفاده از روش فعال‌سازی با نوترون

دوره 26، جلد 38، پاییز 1385، صفحه 36-41

صدیقه کاشیان؛ جواد رحیقی؛ مهرداد عزیزی شمامی؛ حسین قدس