کلیدواژه‌ها = عناصر پرتوزا
تعداد مقالات: 3
1. اکتشاف عناصر خاکی نادر با استفاده از پرتوزایی؛ مطالعه موردی: معدن باغک، سنگان

دوره 39، جلد 83، بهار 1397، صفحه 30-45

10.24200/nst.2018.191

سید سعید قنادپور؛ ادشیر هزارخانی؛ شاهید نوریان؛ عباس گلمحمدی


2. مدل‌سازی ناهنجاری عناصر پرتوزای سلماس به وسیله‌ی داده‌های اکتشافی در محدوده‌ی 1:50000 (مطالعه‌ی موردی)

دوره 35، جلد 69، پاییز 1393، صفحه 62-67

فرنوش حاجی زاده؛ هادی ابراهیمی سوخته کوهی؛ افشار ضیاء ظریفی