کلیدواژه‌ها = آشکارساز سنتیلاسیون مایع
تعداد مقالات: 1
1. تعیین میزان پرتوزایی کل آلفا و بتای چشمه‌های آب منطقه جنوب غربی دریای خزر با دو روش شمارنده سنتیلاسیون مایع و EPA 900

دوره 29، جلد 44، تابستان 1387، صفحه 24-27

صدیقه جوزایی؛ مسعود وهابی مقدم؛ مرتضی علی آبادی؛ سیما حافظی؛ علی عطاری لر؛ سعیده حسینی