کلیدواژه‌ها = نوترون سریع
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه‌ی اثرات زیستی نوترون‎‌های سریع ( MeV14-2) با روش مونت‌کارلو بر ساختار اتمی ماده‌ی وراثتی سلول‌های زنده

دوره 41، جلد91، بهار 1399، صفحه 50-59

10.24200/nst.2020.1095

اعظم ذبیحی؛ قاسم فروزانی؛ فرید سمسارها؛ امیر مصلحی؛ پیمان رضائیان