کلیدواژه‌ها = آنالیز عنصری
تعداد مقالات: 2
1. آنالیز عنصری بافت در پروتون‌تراپی با استفاده از شمارش زیر قله طیف گامای آنی

دوره 41، جلد92، تابستان 1399، صفحه 1-9

10.24200/nst.2020.1110

فرشته ساحلی؛ ناصر وثوقی؛ زعفر ریاضی؛ فاطمه سادات رسولی


2. آنالیز عنصری نمونه‌های مختلف با استفاده از میکروسکوپ روبشی پروتون و بررسی توزیع عناصر در آنها

دوره 28، جلد 40، تابستان 1386، صفحه 1-10

داوود آقاعلی گل؛ پروین اولیائی؛ علی باقی زاده؛ فرح شکوهی؛ امیدرضا کاکویی؛ بیژن موحد؛ محمد فرمهینی فراهانی؛ محمود مرادی؛ محمد لامعی رشتی