کلیدواژه‌ها = طیف‌سنج گاما
تعداد مقالات: 2
1. تعیین فعالیت آشکارپذیر کمینه برای طیف‌سنج گامای AT1315

دوره 35، جلد 69، پاییز 1393، صفحه 56-61

صالح اشرفی؛ طاهره حدیثی نیا


2. تولید ویتامین 12B غیرنشان‌دار و نشان‌دار توسط باکتری استرپتومایسس گریزئوس

دوره 30، جلد 49، پاییز 1388، صفحه 43-49

مریم مظاهری تهرانی؛ سعید قربانزاده مشکانی؛ پریسا تاجر محمد قزوینی؛ امین نظری؛ فریدون افلاکی