دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
مقالات در نوبت چاپ، پذیرفته شده قطعی قبل از ویرایش نهایی
1. تحلیل محاسباتی نقش پروتونهای کم‌انرژی در وقوع به‌هم‌ریختگیهای تک‌حادثه‌ای بر یک حافظه SRAM با تکنولوژی 65 نانومتری CMOS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

معصومه سلیمانی نیا؛ غلامرضا رئیس علی؛ امیر مصلحی


2. مطالعه‌ی خصوصیات گرمالیان نانوذرات Ba0.88Sr0.12SO4:Dy0.5%,Tb1.5% با هدف دزیمتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

خدیجه رضایی ابراهیم سرایی؛ محبوبه لطفی


3. توسعه نرم‌افزار شبیه‌ساز S3-HACNEM به‌منظور حل معادلات مستقیم و الحاقی پخش نوترون در قلب راکتورهای با هندسۀ چهار‌گوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

علی کللی؛ داود نقوی دیزجی؛ ناصر وثوقی


4. بهینه‌سازی شرایط لیزر دمش در تولید بیشینه بهره لیزر پرتو ایکس نرم ژرمانیوم شبه نئون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آذر 1398

غزاله غنی مقدم؛ سمیه رضائی؛ محمدجعفر جعفری؛ امیر حسین فرهبد


5. تعیین پارامترهای فروکشی‌دمایی در دزیمتر گرمالیانی CaF2:Mn(TLD-400)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

سمیه هارونی؛ سکینه طاهری حسن آباد؛ مصطفی زاهدی فر؛ ناهید حاجیلو


6. طراحی و ساخت سامانه پروب لانگمویر برای تعیین پارامترهای تخلیه درخشان جهت آماده‏ سازی محفظه خلاء در توکامک دماوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

فریدالدین صدیقی؛ اردوان کوهی؛ چاپار رسولی؛ داود ایرجی؛ حسین رسولی


7. بررسی اثر جریان برگشتی بر ارتفاع معادل سینیهای تئوری برای آکنه‌های متداول در تولید اکسیژن-18 به روش تقطیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

نریمان دالایی؛ مانی صفامیرزائی؛ حسین بنی اسدی


8. وابستگی گرمایش الکترون‌ها به زمان خیزش پالس در برهمکنش پالس قوی لیزر با پلاسما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

الناز خلیل زاده؛ امیر چخماچی؛ جمال الدین یزدان پناه


9. طراحی منبع باریکه یونی جهت استفاده در سامانه گرمایش تزریق باریکه خنثی یک توکامک نمونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1398

سمانه فاضل پور؛ امیر چخماچی؛ حسین صادقی


10. توصیف میکروسکوپی هسته‌های گذاری فرد-فرد با استفاده از مدل اندرکنش بوزون-فرمیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1398

مریم قپان وری؛ نرجس امیری؛ محمد علی جعفریزاده؛ حسن حسین خانی


11. اثر پتانسیل بار فضایی در رفتار یون‌های 238UF6 گازی محصور شده در دام یونی پاول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

نوشین پیش بین؛ سید محمود سادات کیایی؛ مجید الهی؛ پروین یورتچی؛ سید رضا شفاعی


12. میانگین زمان ماندگاری کربن-14 ماده آلی خاک تحت اقلیم‏های متفاوت در بخشی از مراتع استان خوزستان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1398

مارال خدادادی؛ علیرضا اوجی؛ احمد لندی؛ سعید حجتی


13. ایجاد ضریب شکست منفی و کوک پذیر در بلورهای فوتونی دو بعدی ساخته شده از حفره های پر شده با بلور مایع در زمینه سیلیکون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

عبدالرسول قرائتی؛ زهرا زارعیان؛ تایماز فتح الهی خلخالی


14. مطالعه پارامتر تغییر شکل چارقطبی محوری در هسته های سنگین و فوق سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1398

هادی زنگنه؛ اعظم کاردان؛ محمد هادی هادی زاده یزدی


15. آنالیز اثر میله‌های کنترل روی پارامترهای ایمنی ترموهیدرولیکی راکتور تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1398

احمد لشکری؛ فرخ خوش خوش احوال؛ مسعود امین مظفری


16. بررسی مکانیزم‌های احتمالی خوردگی در مجاری خنکسازی شتابدهنده‌های الکترونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1398

حمزه فراتی راد؛ مسعود عسگری


17. تهیه پودر Li2TiO3 به روش سنتز احتراقی برای استفاده به عنوان زایشگر تریتیوم در راکتور گداخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

حورا کاس پور؛ احمدرضا عباسیان؛ مهدی شفیعی آفارانی


18. استفاده از روش الگوریتم تکرار در محاسبه‌ی مشخصات هندسی چرخ تعدیلگر دامنه در پروتون تراپی به روش پراکندگی غیر فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1398

زهرا طباطباییان؛ مهدی صادقی


19. توسعه نرم‌افزار شبیه‌ساز SH3-ACNEM به‌منظور حل معادلات مستقیم و الحاقی پخش نوترون در قلب راکتورهای با هندسۀ شش‌گوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

علی کللی؛ داود نقوی دیزجی؛ ناصر وثوقی


20. افزایش قابلیت‌های شبیه‌سازی میکروباتری‌های بتاولتائیک با استفاده از کد ترکیبی MCNPX-SILVACO

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

غلامرضا اطاعتی؛ پدرام ملکی


21. بررسی پایداری کمپلکس‌های آزاکران با برخی یون‌های فلزات واسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مسعود عربیه؛ رحیم قدری؛ نصیبه دهقانی؛ بهرام قلمی چوبر


22. امکان بکارگیری تکنیک پرتونگاری نوترونی دیجیتال بلادرنگ جهت مطالعه تبخیر آب در مواد متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1398

احسان ناظمی؛ امیر موافقی؛ بهروز رکرک؛ مارین دینکا؛ محمد حسین چوپان دستجردی


23. بومی سازی تولید و تخلیص رادیوایزوتوپ آهن-55 برای استفاده درچشمه های باز و بسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

پرویز اشتری؛ سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ غلامرضا اصلانی


24. بررسی اثر پرتو گاما با منبع کبالت – 60 بر جوانه‌زنی بذر ذرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 شهریور 1398

رضا تقی زاده؛ یاشار داودی


25. آنالیز عنصری بافت در پروتون‌تراپی با استفاده از شمارش زیر قله طیف گامای آنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

زعفر ریاضی مبارکه؛ فرشته ساحلی؛ ناصر وثوقی؛ فاطمه سادات رسولی


26. شبیه سازی جریان گاز هگزافلوراید اورانیم درون روتور در حالت متقارن محوری با استفاده از نرم افزار اپن فوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1398

ولی اله غضنفری؛ علی اکبر صالحی؛ علیرضا کشتکار؛ محمد حسین عسکری؛ محمد مهدی شادمان


27. بررسی اثر برهم کنش های تبادلی و همبستگی در طیف هماهنگ های مراتب بالا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1398

محمد منفرد؛ الناز ایرانی؛ رسول صدیقی؛ محمد کاظم مروج فرشی


28. داروی نشاندار راداکلرین-گالیوم-68: یک عامل ترانوستیک جدید برای ادغام فتودینامیک تراپی و تصویربرداری هسته ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1398

سید یوسف فضائلی حسینی نژاد؛ فاطمه یاری


29. بررسی پتانسیل استرانسیوم سولفات آلاییده شده با سامریوم در آشکارسازی تابش فرابنفش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1398

خدیجه رضایی ابراهیم سرایی؛ پریسا امین پور؛ کوروش بازاری جامخانه


30. تولید سیکلوترونی رادیونوکلید فوق خالص ایندیم-111 با استفاده ازتارگت های قرصی آبکاری شده با طلا در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1398

پرویز اشتری؛ سید یوسف فضائلی


31. تاثیر روش های پوشش دهی نانو ذرات دی اکسید سیلیکون بر بهبود شار حرارت بحرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

عارف رحیمیان؛ حسین کاظمی نژاد؛ حسین خلفی؛ اعظم اخوان؛ سید محمد میر وکیلی


32. استخراج اورانیوم از محلول حاصل از فروشویی شده سنگ معدن ، پیش بینی هلداپ و قطر متوسط قطرات در یک ستون استخراج ضربه‌ای افقی از نوع سینی‌دار با استفاده از حلال تری اکتیل آمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

فرهاد پناهی نیا؛ حسین بدخشان؛ محمد قنادی مراغه؛ احمد قریب؛ محمد حسن ملاح؛ سیدجابر صفدری


33. شبیه سازی جریان دوفازی شار رانشی در یک کانال عمودی با استفاده از روش نیوتن-کریلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

حسن اسماعیلی؛ حسین کاظمی نژاد؛ حسین خلفی؛ سید محمد میر وکیلی


34. مدلسازی و شبیه سازی عملکرد گذرای یک زنجیره غنی سازی اورانیوم هنگام وقوع پدیده از کارافتادن ماشین‌های سانتریفیوژ گازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مرتضی ایمانی؛ علیرضا کشتکار؛ عباس رشیدی؛ جواد کریمی ثابت؛ علی نوروزی


35. ارزیابی خلوص رادیونوکلیدی رنیوم 186 و 188 تولید شده از پرتودهی رنیوم طبیعی به منظور تولید رادیوداروی ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

زهرا پورحبیب؛ حسن رنجبر؛ علی بهرامی سامانی؛ علی اصغر شکری


36. تحلیل ایمنی پرتودهی مجتمع سوخت آزمایشی HWRR در قلب راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از تجهیز آزمون مدار باز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

سید محمد میر وکیلی؛ ابراهیم عابدی؛ حسین خلفی


37. بررسی پارامترهای هیدرودینامیکی در داخل یک روتور سانتریفیوژ گازی در حضور گازهای سبک هیدروژن فلوراید و هوا با روش های DSMC و تابع توزیع بولتزمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مسعود خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل؛ سید جابر صفدری؛ علی نوروزی


38. بررسی اثر برش بر جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار میانی گاز زینان در آبشار مربعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

فاطمه منصورزاده؛ علی اصغر قربانپور خمسه؛ سیدجابر صفدری؛ علی نوروزی؛ مجید خواجه نوری خواجه نوری


39. کاربرد اپن فوم برای شبیه سازی عددی تأثیر محرک گرمایی بر جریان گاز درون یک سانتریفیوژ گازی در حالت جریان برگشتی کامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

ولی اله غضنفری؛ علی اکبر صالحی؛ علیرضا کشتکار؛ محمد حسین عسکری؛ محمد مهدی شادمان


40. اثر ایزوتوپی استرانسیم در سیستم استخراجی جامد-مایع با استفاده از جاذب پلیمری عامل شده با کریپتاند [2.2.2]

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

احسان ذوالفنون


41. بررسی دقت موقعیت یابی هدف در پرتودرمانی سرطان سینه چپ به روش حبس تنفس عمیق با هدایت یک سیستم تصویربرداری سه بعدی از سطح بدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

صابر نانکلی؛ علیرضا زیرک؛ امیر موافقی؛ پیر روگارد پولسن


42. بهبود عملکرد جریان سنج های دوفازی مبتنی بر تضعیف اشعه گاما با استفاده از استخراج بهینه مشخصه های زمانی سیگنال خروجی آشکار ساز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

محمد امیر ستاری؛ نسترن کرانی؛ رابرت هانوس؛ حسین روشنی؛ احسان ناظمی


43. مطالعه و بررسی شتاب دهی پروتون ها در اندرکنش لیزرهای پرتوان با هدف های فومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

رضا گودرزی؛ الناز یزدانی


44. بررسی دینامیک جذب زیستی اورانیم (VI) در ستون بستر ثابت: محاسبه مقاومت های انتقال جرمی و شناسایی مرحله کنترل کننده فرآیند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

هژبر صحبت زاده؛ علیرضا کشتکار؛ سیدجابر صفدری


45. استخراج اورانیم از محیط سولفوریک اسید توسط غشای درون پلیمری (PIM) حاوی استخراج‏ کننده آلامین‌‌336

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

پریسا ظاهری؛ رضا داورخواه؛ فاضل ضحاکی فر


46. غنی سازی ایزوتوپ پایدارگوگرد 36 توسط زنجیره مربعی تک خروجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مرتضی ایمانی؛ علیرضا کشتکار؛ عباس رشیدی؛ جواد کریمی ثابت؛ علی نوروزی


47. بررسی عملکرد انتقال جرم ستون ضربه‌ای افقی در استخراج اورانیوم از محلول فروشویی سولفاته بندرعباس توسط آلامین 336 با استفاده از مدل پراکندگی محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

فرشته خان رمکی؛ رضوان ترکمان؛ امیر سعید شیرانی؛ سیدجابر صفدری


48. مقطع نگاری کامپیوتری نوترونی از میله سوخت تابش ندیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

احسان ناظمی؛ امیر موافقی؛ مارین دینکا؛ بهروز رکرک؛ محمد حسین چوپان دستجردی


49. توسعه بسته نرم افزارگرافیکی جهت تحلیل داده های آزمایشگاهی توکامک الوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

یحیی صادقی


50. بررسی تأثیر مراحل ورود خوراک و برش مرحله اول در عملکرد زنجیره مربعی جهت ارائه راهبرد مناسب جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

فرزانه اعزازی؛ جواد کریمی ثابت؛ علی نوروزی؛ عادل محمودیان؛ محمدحسن ملاح


51. بررسی رفتار گاز درون روتور یک ماشین سانتریفیوژ با استفاده از کد DSMC توسعه یافته و حلگر dsmcFOAM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

صادق یوسفی نسب؛ جواد کریمی ثابت؛ سیدجابر صفدری؛ علی نوروزی؛ الهام امینی


52. اندازه گیری جریان پلاسمای توکامک دماوند با استفاده از پروب های مغناطیسی به عنوان پیچه روگوفسکی گسسته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

چاپار رسولی؛ فاطمه شاکری


53. مدل سازی و شبیه سازی رفتار گاز داخل یک روتور سانتریفیوژ گازی در حضور گاز سبک هیدروژن فلوراید با استفاده از روش ترکیبی DSMC و انساگر-پنکیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مسعود خواجه نوری؛ سیدجابر صفدری؛ علی حقیقی اصل؛ علی نوروزی


54. ارزیابی عملکرد الکترودیالیز جهت بازیابی اورانیم از محلول های آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مرتضی قاسمی ترک آباد؛ علیرضا کشتکار؛ فاضل ضحاکی فر؛ علی یداللهی؛ ادیب ظاهری عبده وند


55. سازگارسازی جدایه های آرکی باکترهای جدید ترموفیل سولفولوبوس سولفاتاریکوس و اسیدیانوس آمبیولنس نسبت به پتانسیل اکسیداسیون احیای بالا برای استحصال مولیبدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

مهشید روشنی؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ سیدجابر صفدری؛ کاظم میرجلیلی؛ پریسا تاجر محمد قزوینی


56. ژئوشیمی کانی دیویدایت در رگه‌های سیلیسی منطقه ناریگان (ایران-مرکزی): شواهدی از تیپ کانی‌زایی اورانیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

جواد مهدی پور قاضی؛ محمد رهگشای؛ محسن موذن


57. مقایسه عملکرد یک آبشار مدل تطبیق یافته R با شرایط بهینه آن برای جداسازی ایزوتوپ های پایدار زینان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

فاطمه منصورزاده؛ سیدجابر صفدری؛ علی اصغر قربانپور خمسه؛ علی نوروزی؛ مجید خواجه نوری


58. بررسی بازیابی اورانیم از محیط سولفاته توسط غشای مایع توده‌ای حاوی آلامین 336 در کروزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

فاضل ضحاکی فر؛ امیر چرخی؛ میثم تراب مستعدی؛ رضا داورخواه


59. استفاده از باطله‌های استخراج شده و آب‌های زهکشی شده معادن اورانیوم در پرکردن معدن زیرزمینی اورانیوم ساغند با نگرش کاهش آلودگی‌های زیست محیطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

محمدرضا نیک گفتار؛ محمد عطایی؛ رضا خالوکاکایی؛ محمدرضا رضوانیان زاده


60. محاسبه اتلاف انرژی و برد توقف ذرات باردار شتابدار نسبیتی در گداخت سریع لیزری برای سوخت پیشرفته هیدروژن- بور طبق مدل تجمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

آزاده حقیقت زاده؛ سجاد پایون؛ بابک مالکی نیا


62. بررسی اثرات پالس پروتون‌های پر انرژی بر خواص سطحی و ساختاری مس و تنگستن توسط دستگاه پلاسمای کانونی MTPF-2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1399

10.24200/nst.2020.1120

محمد امیرحمزه تفرشی؛ میرمحمدرضا سید حبشی؛ بابک شیرانی بید آبادی؛ سپیده شفیعی؛ اکبر عبدی سرای؛ علی نصیری