نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

2 بخش مهندسی معدن، دانشکده‌ی صنعت و معدن زرند، دانشگاه شهید باهنر کرمان، صندوق پستی: 7616914111، کرمان ـ ایران

چکیده

رابطه­ی استوکیومتری برای استخراج توریم از محلول­­­های اسیدی نیترات با سیانکس 272 بررسی شد. اثرهای غلظت استخراج­کننده و غلظت نیتریک اسید مورد مطالعه قرار گرفت. گونه­های استخراج شده­ در سه قدرت اسیدی مختلف (پایین، میانی و بالا)، براساس روش تحلیل شیب­، به ترتیب [Th(NO3)(OH)3.HA], [Th(NO3)(OH)2A.HA], and [Th(NO3)4.HA] هستند. یافته­ها نشان داد که سازوکار استخراج توریم در غلظت­های بسیار پایین 0.001 M  بر لیتر، و بسیار بالای 8 مول بر لیتر، نیتریک اسید حلال­پوشی است، در حالی­که در قدرت­­های اسیدی میانی 1 مول ­بر لیتر، از نوع تبادل کاتیونی است. گونه­های (IV)Th­ استخراج شده در تمام محدوده­های اسیدی­، شامل یک مولکول سیانکس 272 هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stoichiometric relation for extraction of thorium from acidic nitrate solutions with Cyanex272

نویسندگان [English]

 • S Milani 1
 • M Eskandari Nasab 2

چکیده [English]

The stoichiometric relation for the extraction of thorium(IV) from acidic nitrate solutions with Cyanex272 was investigated. The effects of the extractant and nitric acid concentrations were studied. The extracted species at three different acidities (low, middle, and high levels) were found to be [Th(NO3)(OH)3.HA], [Th(NO3)(OH)2A.HA], and [Th(NO3)4.HA], respectively, based on the slope analysis method. The results showed that the extraction of thorium follow solvation mechanism in low, 0.001 M and high, 8 M concentration Nitric acid medium. While, in the middle acid conditions, 1 M, is in the form of cation exchange. The extracted Th(IV) species contain one CYANEX 272 molecule in the all acidic ranges.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stoichiometric relation
 • Thorium extraction
 • Acidic nitrate solutions
 • Cyanex 272
 1. D.K. Hays, Mushakov, Andrey, www. Thoriumpower.com, 45 (2006).

 2. J.E. Crawford, U.S Bur. Mines Bull, 556 (1956).

 3. F. Habashi, Department of mining and metallurgy, Laval University, Quebec city, Canada, 430-440 (1993).

 4. F.L. Cuthbert, National Lead Company of Ohio, United State of Amearica, 104-120 (1958).

 5. B. Gupta, P. Malik, A. Deep, Department of chemistry, University of Roorkee, Roorkee, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 251, 451- 456 (2002).

 6. N.E. El-Hefny, J.A. Daoud, Hot Laboratories Centre, Atomic Energy Authority, 13759, Cairo, Egypt, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 261, 357-363 (2004).

 7. M. Karve, C. Gaur, Department of chemistry, University of Mumbai, Vidyanagari, Mumbai 400 098, India, Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 270, 461-464 (2006).

 8. S.K. Sahu, M.L.P. Reddy, T.R. Ramamohan, Radiochimica Acta 88, 33-37 (2000).

 9. S.I. El-Dessouky, N.E. El-Hefny, J.A. Daoud,  Radiochim. Acta 92, 25–29 (2004).

 10.  S.A. Milani, M. Eskandari Nasab, J. of Nuclear Sci. and Tech., 63, 24-34 (2013).

 11. C. Moulin, B. Amekraz, S. Hubert, V. Moulin, Analytica Chimica Acta, 441,269-279 (2001).

 

 1. R.K. Biswas, H.P. Singha, Council of scientific & industrial research, New Delhi, Indian journal of chemical technology, (2007) 269-275.

 2. E.K. Hyde, Lawrence radiation laboratory, University of California, Berkeley, California, 7-15 (1960).

 3. J. Bjerrum, DISS, Copenhagen. (1941).