میانگین زمان ماندگاری کربن-14 ماده آلی خاک تحت اقلیم‏های متفاوت در بخشی از مراتع استان خوزستان، ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

2 مدیریت آب و خاک جهاد کشاورزی استان فارس

3 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 گروه علوم خاک، دانشکده‏ی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

امروزه بمنظور کاهش مشکل گرمایش جهانی، خاک بعنوان مخزنی برای ذخیره کربن در خشکی مطرح شده است. از این رو هدف این پژوهش بررسی نقش اقلیم بر میانگین زمان ماندگاری رادیوکربن در خاک‌های سطحی و زیرسطحی بخشهایی از مراتع استان خوزستان بوده است. برای این‏منظور مراتع در دو منطقه ایذه و رامهرمز با دو اقلیم متفاوت انتخاب شدند. در هر دو منطقه پروفیل شاهد به منظور تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، اشکال کربن و نسبت ایزوتوپی کربن-14 مطالعه گردید. نتایج نشان داد میانگین زمان ماندگاری اعماق متناظر در پروفیل رامهرمز با میانگین سالیانه بارندگی کمتر، بیشتر از پروفیل ایذه بود که دلیل آن می‌تواند ورود بیشتر مواد آلی تازه درمنطقه ایذه باشد. همچنین برخلاف پروفیل منطقه ایذه، میانگین زمان ماندگاری کربن با عمق در منطقه رامهرمز افزایش نیافت که علت آن می‏تواند مقدار رس و رسوبی بودن منطقه باشد. درکل سن کربن-14 در افق‌های سطحی مناطق مطالعه شده بیشتر تحت تاثیر عواملی مانند اقلیم‏، مدیریت اراضی و وجود اشکال کربن‏ حساس به تجزیه بود. لیکن در افق‌های عمقی سن کربن بیشتر تابعی از سایر عوامل بویژه نوع خاک، مقدار رس، موقعیت توپوگرافیک (فرسایشی یا رسوبی بودن) و تغییرات شدید پارامترهای خاک با عمق، مانند چگالی ظاهری، بود تااقلیم منطقه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

14C Mean Residence Time of Soil Organic Carbon under Contrasting Climates in Some of Rangelands of Khozestan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Maral khodadadi 1
  • Alireza Owji 2
  • Ahmad Landi 3
  • saeid Hojati 4
1 Nuclear Agriculture School, Nuclear Science and Technology Research Institute
2 Water and soil Management of Agriculture Organization of Fars province
3 . Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz
4 Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Nowadays, to mitigate global warming, soils can play a significant role as a pool of terrestrial carbon. Therefore, the objective of the study was to investigate the effect of climate on the radiocarbon Mean Resistance Time (MRT) in top and sub soils in some of rangelands of Khuzestan Province, Iran. Rangelands were selected under contrasting climates in two regions called Izeh and Ramhormoz. In the two regions, the control profiles were studied and the physical and chemical properties of the soils, carbon forms and were determined. The results showed that the MRT of the similar depths of Ramhormoz profile (with lower mean annual rainfall) was far higher than those of the Izeh profile, due to higher turnover of fresh organic matters in Izeh rangeland. Unlike Izeh profile, the MRT in Ramhormoz profile did not increase with depth owing to clay content and topographic position of the region i.e. being a depositional site. Overall, the age of carbon-14 in the top horizons of the study areas was mostly affected by factors such as climate, land management and the presence of decomposition sensitive forms of carbon. While, the age of deep soil carbon was affected by other factors, especially soil taxa, clay content, topographic position (erosional or depositional sites) and discontinuity in soil parameters such as bulk density than by climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 14C
  • Mean Resistance Time
  • Carbon Forms
  • Climate
  • Khozestan