نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، صندوق پستی: 8916871967، یزد ـ ایران 2. پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران

2 1. گروه شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، صندوق پستی: 8916871967، یزد ـ ایران

3 2. پژوهشکده‌ی کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486-11365، تهران ـ ایران

چکیده

ترکیب­های آلی نشان­دار شده با کربن-14 یکی از نیازهای مراکز تحقیقات پزشکی، دارویی، کشاورزی و صنعتی است. قرار گرفتنِ کربن-14 در ساختار ترکیب آلی ساخته شده برای ردیابی و شناخت سازوکار عملکرد آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از آن­جایی که برخی مشتق‌های 4،1- دی‌هیدروپیریدین‌ها به عنوان تعدیل­کننده‌های کانال کلسیم بوده و در پزشکی خواص ضدفشار خون دارند، از شکل نشان­دار شده­ی این ترکیب­ها می‌توان به عنوان ابزار مولکولی بسیار ارزشمند برای بررسی جنبه‌های ساختاری و عملکردی دارو بهره برد. در این پژوهش، مشتق جدیدی از دی‌هیدروپیریدین نشان­دار شده با کربن-14 به نام N- فنیل-5،3- دی‌کربوکسیلات- 6،4،2- تری‌فنیل-4،1 [14C]- دی‌هیدروپیریدین ساخته شد. مشتق N- فنیلی ترکیب­های دی‌هیدروپیریدین‌ها در زمره­ی متابولیت‌های دارویی جدید است که خاصیّت ضدسرطانی و آنتی‌باکتریال دارد. ترکیب به دست آمده با استفاده ‌از واکنش‌های چندجزیی در کوتاه‌ترین مرحله و با شرایط مناسب و بهره­ی رادیوشیمیایی خوب (%27) تهیّه و جداسازی و خالص‌سازی شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of novel 1,4-Dihydropyridine derivative labeled with Carbon-14

نویسندگان [English]

 • M.A Ahmadi Faghih 1
 • M.H Mosslemin 2
 • G Shirvani 3
 • M Javaheri 3

چکیده [English]

Synthesis of 14C-labeled organic compounds is being required by the medical, pharmaceutical, agricultural, industrial, and research centers. The Carbon-14 is essential for the tracking and recognizing the mechanism and performance of the synthesized chemical compounds. The Dihydropyridine is synthetically labeled with Carbon-14 in this work to pursue a further study about the mechanism of its action and to support the current metabolism. Therefore, to clarify further the mechanism of its operation and to support the current research on its metabolism, there is a need for the analogs of these compounds that are Carbon-14 labeled in a biologically stable site. The 1,4-Dihydropyridine channel blockers are clinically significant antihypertensive drugs and have been immensely valuable as molecular tools to probe into the structural and functional aspects of the channel function. In this study, N-Phenyl-3,5-Dicarboxylate-2,4,6-Triphenyl-1,4[14C]-Dihydropyridine, which is a new compound of the Dihydropyridine derivative and had labeled with the Carbon-14, was synthesized. This novel synthetic compound having an N-Phenyl derivative is one of the new drug metabolites that have anti-cancer properties. Using a multicomponent reaction with the shortest stage in the preparation, separation, and purification, as well as, suitable conditions with an encellent radiochemical yield was developed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dihydropyridine (DHP)
 • Labeling
 • Carbon-14
 • Multicomponent Reaction
 1. M. Nami et al.  Preparation of fentanyl labeled with carbon-14, Radiochemistry, 60 (1), 42 (2018).
 2. A. Velena, et al. 1,4-Dihydropyridine derivatives: dihydronicotinamide analogues—model compounds targeting oxidative stress,  J. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 35, 1892412, (2016), doi: 10.1155/2016/1892412.
 3. O. Arjomandi et al. Strategy for 14C-labeling of a series of bis (heteroaryl) piperazines, J. Label Compd Radiopharm, 54 (7), 363 (2011).
 4. M. Basooti, et al. Synthesis of two carbon-14 analogue of Thioflavanones, J. Label Compd Radiopharm, 60 (11), 550 (2017).
 5. J. Zhu, and H. Bienayme, Multicomponent Reactions (Eds.) WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim (2005).
 6. A. Moshtaghi Zenouz, M. Raisossadat Oskuie, and S. Mollazadeh, Synthesis of Novel Asymmetrical 1,4Dihydropyridine Derivatives, Synthetic Communications, 35, 2895 (2005).
 7. A. Mai et al. Study of 1,4-dihydropyridine structural scaffold: discovery of novel sirtuin activators and Inhibitors, J. Med. Chem. 52, 5496 (2009).
 8. R. Smits, B. Vigante, and G.W. Buchanan, Synthesis of novel cationic 1,4-dihydropyridine and 3,4-dihydropyridone based fluorous amphiphiles for possible transmembrane delivery applications, J. University of latvia faculty of chemistry dissertation, (2012) dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/4832/33548-Rufs_Smits.
 9. U. Pleiss, 1,4-Dihydropyridines (DHPs) – a class of very potent drugs: syntheses of isotopically labeled DHP derivatives during the last four decades, J. Label Compd Radiopharm, 50, 818 (2007).

10. J. Yanga et al. A clean procedure for the synthesis of 1,4-dihydropyridines via Hantzsch reaction in water, Green Chemistry Letters and Reviews, 6 (3), 262 (2013).

11. M. Nasr Esfahani, B. Karimi, and M. Behzadi, A simple, Efficient, One-Pot Three-Component Domino Synthesis of Hantzsch Pyridines under Solvent-free Condition, Journal Heterocyclic Chemistry, 46, 931 (2009).

12. C.W. Perry, W. Burger, and C.M. Delaney, Synthesis of 14C-labeled 4-hydroxy indole as an intermediate for the preparation of (S)-2-[4-[2-[3-(indole-2-[14C]-4-yloxy0-2-hydroxy propylamine]-2-methylpropyl]-phenoxy] pyridine-5-carboxamide-glycolate, J. Labeled Cpd. Radiopharm, 45, 1146 (2002).

13. C.W. Perry, W. Burger, and C.M. Delaney, An improved method of preparation of potassium cyanide-14C, J. Labelled Comp Radiopharm, 16, 645 (1978).

14. N. Saadatjoo et al. Synthesis of the olanzapine labeled by carbon-14, Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals, 59 (8), 325 (2016).

15. F. Lentz et al. Discovery of novel N-phenyl 1,4-dihydropyridines with a dual mode of antimycobacterial activity, Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 26, 5896 (2016).