نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1. پژوهشکده‌ی فوتونیک و فن‌آوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران

چکیده

یک جفت لیزر بخار نمک مس از نوع مس برمید به صورت آرایش نوسان­گر- تقویت­کننده ترتیب داده شد. پارامترهای تقویت لیزر شامل بهره­ی علامت کوچک و شدت اشباع با گازهای کمکی نئون و هلیم به طور جداگانه اندازه­گیری و مورد مقایسه قرار گرفتند، به طوری­که مقادیر
 0.078cm-1 و 0.07cm-1 برای بهره­ی علامت کوچک و هم­چنین مقدارهای 2-µJ cm 34 و  47µJ/cm2 برای شدت اشباع به ترتیب برای گازهای کمکی نئون و هلیم به دست آمده­اند. هم­چنین از اندازه­گیری توان خروجی سیستم با این گازها مقدارهای W 8 و W 10 به ترتیب با گازهای کمکی نئون و هلیم به دست آمد. مشخص شد که استفاده از گاز کمکی هلیم نسبت به گاز کمکی نئون در لیزر مس برمید بهتر است و از بازده و توان خروجی بیش­تری برخوردار است. هم­چنین شرایط عملکرد بهینه­ی سیستم تعیین شد. نتایج به دست آمده با عملکرد سیستم­های نوسان­گر- تقویت­کننده­ی لیزر بخار مس خالص و بخار طلا نیز مقایسه گردید. به هرحال نوع گاز کمکی می­تواند در پارامترهای میکروسکپی لیزر و در نهایت بر روی عملکرد و توان خروجی لیزر اثر گذار باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement and Comparison of Amplifying Parameters of Copper Bromide Laser with Different Buffer Gases

نویسندگان [English]

  • S Behrouzinia
  • K Khorasani

چکیده [English]

A pair of copper bromide lasers in an oscillator-amplifier configuration was operated to measuring the small-signal gain and saturation intensity, as amplifying parameters of the laser. The values of 0.078cm-1 and 0.07cm-1 were measured for small signal gain with buffer gases neon and helium, respectively, thus, the values of 34 and 47µJ/cm2 were measured for saturation intensity with neon and helium buffer gases, respectively. The output power of system was measured; the values of 8 and 10W were obtained with buffer gases of neon and helium, respectively. It was shown that, the use of helium has more efficient and output power than that of neon in copper bromide lasers. Hence, the optimum conditions have been obtained. The results were compared to that of copper- and gold vapor lasers. The type of buffer gas used can affect the microscopic parameters, which in turn affects the operation and output power of the laser.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper Bromide Laser
  • Oscillator-Amplifier
  • Small Signal Gain
  • Saturation Intensity
  • Buffer Gas
[1] K. Khorasani, D. Salehinia, S. Behrouzinia, B. Sajad, M. Parvizian, Frequency dependence of the output power of metal vapor lasers, Opt. Commun, 281 (2008) 3799-3801.
 
[2] M.A. Kazaryan, G.G. Petrash, A.N. Trofimov, J. Quantum Electron, 10 (1980) 328.
 
[3] E.S. Livingstone, D.R. Jones, A. Maitland, C.E. Little, Characteristics of a copper bromide laser with flowing Ne-Hbr buffer gas, Optical and Quantum Electronics, 24 (1992) 73-82.
 
[4] S. Behrouzinia, A.R. Namdar, M. Zand, R. Barry, A. Hojabri, Effect of a magnetic pulse compression circuit on the operation of a halide laser, Laser Physics, 16 (2006) 1616-1620.
 
[5] F. Rahimi Ashtari, S. Behrouzinia, B. Sajad, M. Zand, The effect of an axial external magnetic field on the output power of a small-bore CuBr laser, Opt. Commun, 284 (2011) 1318-1321.
 
[6] G.N. Tiwari, P.K. Shukla, R.K. Mishra, V.K. Shrivastava, R. Khare, S.V. Nakhe, Optics Commun, 338 (2015) 322-327.
 
[7] D.N. Astadjov, K.D. Dimitrov, D.R. Jones, V. Kirkov, L. Little, C.E. Little, N.V. Sabotinov, N.K. Vuchkov, Influence on operating characteristics of scaling sealed-off CuBr lasers in active length, Opt. Commun, 135 (1997) 289-294.
 
[8] D.N. Astadjov, L.I. Stoychev, S.K. Dixit, S.V. Nakhe, N.V. Sabotinov, A CuBr laser with 1.4W/cm3 average output power, IEEE J. Quantum Electron, 41 (2005) 1097-1101.
 
[9] F.A. Gubarev, V.O. Troitskiy, M.V. Trigub, V.B. Sukhanov, Gain characteristics of large volume CuBr laser active media, Opt. Commun, 284 (2011) 2565-2568.
 
[10] S. Behrouzinia, R. Sadighi-Bonabi, P. Parvin, M. Zand, Temperature dependence of the amplifying parameters of a copper vapor laser, Laser Physics, 14 (2004) 1050-1053.
 
[11] S. Behrouzinia, R. Sadighi-Bonabi, P. Parvin, Pressure dependence of the small-signal gain and saturation intensity of a copper vapor laser, Applied Optics, 42 (2003) 1013-1018.
 
[12] N.V. Sabotinov, Proc. of SPIE, 5449 (2014) 103.
 
[13] I.I. Blachev, N.I. Minkovski, I.K. Kostodinov, N.V. Sabotinov, J. Phys, 33 (2006) 39.
 
[14] D.N. Astadjov, L.I. Stoychev, S.K. Dixit, S.V. Nakhe, N.V. Sabotinov, IEEE J. Quantum Electron, 41 (2005) 1097.
 
[15] G.N. Tiwari, R.K. Mishra, R. Khare, S.V. Nakhe, Development of copper bromide laser master oscillator power amplifier system, PRAMANA- journal of Physics, 82 (2014) 217-225.
 
[16] S. Behrouzinia, K. Khorasani, M. Farahmandjou, Buffer gas effects on output power of a copper vapor laser, Laser Physics, 26 (2016) 324.
[17] M. Mirzaei, S. Behrouzinia, M. Sabaghi, S. Marjani, K. Khorasani, B. Sajad, Experimental optimization of the output power of a copper vapor laser using air as a buffer gas, Optics and Photonics Journal, 6 (2016) 53-59.
 
[18] S. Behrouzinia, K. Khorasani, S. Marjani, M. Sabaghi, M.E. Aeinehvand, S. Mohammadpour, Experimental study of buffer gas flow rate effect on output power of a copper vapor laser, Optics and Photonics Journal, 6 (2016) 24-28.
 
[19] M. Aghababaei Nezhad, B. Sajad, S. Behrouzinia, D. Salehinia, K. Khorasani, Pressure dependence of the small-signal gain and saturation intensity of a gold-vapor laser using various buffer gases in gain medium Opt. Commun, 283 (2010) 1386-1388.