نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده ی چرخه ی سوخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

2 پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

چکیده

یکی از مهم‌ترین مسائل ایمنی و چالش­‌های اصلی کشورهای دارای فن‌­آوری هسته‌ای، یافتن راهی برای کنترل مواد پرتوزای موجود در پس­ماند­های هسته‌ای است. توریم یکی از این عناصری است که باید در پس­ماند هسته‌­ای مدیریت شود. در این مطالعه، از جاذب­‌های نانوسیلیکای اصلاح شده با لیگاندهای بازشیف سالسیل آلدهید پروپیل تری اتوکسی سیلان (L1)  و پیریدیل متیلیدین پروپیل تری اتوکسی سیلان (L2)  جهت بهبود جذب یون توریم استفاده شده­‌اند. به همین منظور، علاوه بر بررسی اثر ساختار لیگاند به کار برده شده، تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله pH، زمان تماس و میزان جاذب، بررسی و شرایط بهینه برای عملکرد مطلوب مبادله­‌کننده تعیین گردید. نتایج نشان داد که جاذب اصلاح شده با لیگاند L1 عملکرد بهتری را از این جهت فراهم
می­‌آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Embedded Schiff Base Ligands on the Silica Nanoparticles to Improve the Removal of Thorium Ions from Aqueous Solution

نویسندگان [English]

  • Z Shiri-Yekta 1
  • A Nilchi 2

چکیده [English]

: One of the most important safety problems and challenges of the countries having the nuclear technology is to find the methods for the treatment of the radioactive materials in the nuclear wastes. Thorium ion is one of the elements required to manage in the nuclear wastes. In this study, the modified nano-silica adsorbents with Schiff base ligands salicylaldimine propyl triethoxysilane (L1) and pyridylmethyl idenepropyl triethoxysilane (L2) were used for improvement of the thorium ions adsorption. Besides the influence of the used ligand structure, the effects of different variables such as the pH, contact time and adsorbent were investigated, and the optimum conditions were determined. The results showed that the modified adsorbent with ligand L1 provides better performance in this regard.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanosilica
  • Adsorption
  • Schiff base ligand
  • Thorium