نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. پژوهشکده‌ی مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران ـ ایران

2 2. گروه مهندسی هسته‌ای، دانشکده علوم و فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه اصفهان، صندوق پستی: 73441-81746، اصفهان ـ ایران

چکیده

رفتار جذبی دینامیکی کربن فعال دانه­ ای و غربال مولکولی 5Å در فرایند جذب گاز زنون مقایسه شده است. این امر به منظور طراحی و ساخت محفظه­ی حاوی بستر جاذب گاز زنون با مشخصه­ های بهینه انجام شده است. برای اندازه­ گیری زنون در خروجی ستون حاوی جاذب از دستگاه کروماتوگرافی مجهز به آشکارساز رسانندگی گرمایی استفاده شده است. تأثیر نرخ جریان گاز در دمای ثابت بر جذب دینامیکی و هم­چنین تغییرات دما در نرخ جریان ثابت مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از منحنی­ های شکست، متغیرهایی چون طول ناحیه­ ی انتقال جرم و طول بستر استفاده نشده محاسبه شده است. به منظور تخمین مقدار مورد نیاز جاذب و شرایط بهینه ­ی جذب از مدل لانگمویر برای محاسبه ­ی ظرفیت جذب جاذب بهره گرفته شده است. نتیجه ­های آزمایش ­های تجربی و خروجی مدل­ های به کار گرفته شده انطباق مناسبی داشته و جذب بهتر به وسیله­ ی کربن فعال را تأیید نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Parameteric study of xenon dynamic adsorption on actvated charcoal and 5 Å molecular sieve absorber

نویسندگان [English]

  • M Haji Hosseini 1
  • M Sabzian 2
  • M N. Nasrabad 2

چکیده [English]

The dynamic adsorption behavior of granular activated carbon and 5Å molecular sieve adsorbers on xenon adsorption has been studied. The goal was to design and fabricate an absorber pack bed with optimized conditions. To measure the xenon in the column output contains adsorbent, a chromatography apparatus equipped with a thermal conductivity detector was used. The effect of isotherm gas flow rate and temperature variations at a constant flow velocity of gas on the dynamic adsorption process were studied. Variables such as range of the mass transfer zone and range of the unused bed have been calculated using breakthrough curves. The Langmuir model was used to predict the required absorber quantity and proper adsorption process by calculating the adsorption capacity of the absorbent. The results have shown an appropriate consistency with the model outputs, and a better adsorption performance was approved for the granular activated carbon absorber.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic adsorption
  • Xenon
  • Molecular sieve
  • Activated carbon
 
 
 
1. Certification and Surveillance Assessment of Radionuclide Laboratories for Particulate and Noble Gas Sample Analysis. CTBT/PTS/INF.96/Rev.8 (2011).
2. Certification of Noble Gas Equipment at IMS Radionuclide Stations (with Guidelines for Station Installation). CTBT/PTS/INF.921/Rev.3 (2011).
3. P. Karhu, R. Clawson, Radionuclide laboratories supporting the network of radionuclide stations in verification of the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty, Kerntechnik 66, 126 (2001).
4. A.A. Pota, A.P. Mathews, Adsorption dynamics in a stratified convergent tapered bed, Chem. Eng. Sci. 55, 1399(2000).
5. P.E. Dresel, S.R. Waichler, Evaluation of xenon gas detection as a means for identifying buried transuranic waste at the radioactive waste management complex. Idaho National Environmental and Engineering Laboratory, (Pacific NorthwestNational Laboratory, Richland, Washington, 2004)
6. G.O. Wood, Quantification and application of skew of breakthrough curves for gases and vapors eluting from activated carbon beds, Carbon. 40, 1883 (2002).
7. R.E. Adams, W.E. Browning, R.D. Ackley, Containment of radioactive fission gases by dynamic adsorption, Ind. Eng. Chem. 51, 1467 (1959).
8. D.P. Siegworth, et al. In: Proceedings of 12th AEC Air Cleaning Conference. (CA. National Technical Information Service, Springfield, VA, San Jose, 1972), 28-47.
9. J.L. Sotelo et al. Modeling and elimination of atenolol on granular activated carbon in fixed bed column, Int. J. Environ Res. 64, 961 (2012).
10. C. Zhou, et al., The behavior of xenon dynamic adsorption on granular activated carbon packed bed adsorber, J. Radioanal. Nucl. Chem. 287, 609 (2011).
11. Y. Jao, W. Cheng, G. Ting, Chromatraphic separation and purification of Xenon-133, J. Chrom. 462, 191 (1989).