نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1. پژوهشکده‌ی فوتونیک و فناوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 13-14399511، تهران ـ ایران

2 2. گروه شیمی، دانشکده‌ی شیمی دارویی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 11-19136747، تهران ـ ایران

چکیده

الیاف پلی­ استر به خاطر دارا بودن ضریب شکست بالا و سطح صاف­، مقدار زیادی از نور را از سطح خود منعکس می­ کند و از این ­رو فرایند رنگرزی این الیاف با رنگ­ های تیره به ویژه مشکی به آسانی صورت نمی­ گیرد. میزان بازتاب سطحی نسبتاً بالای ریز­الیاف پلی­ استر سبب می­شود که نسبت به الیاف پلی­ استر متعارف کم­رنگ ­تر دیده شود، بنابراین برای رسیدن به عمق ­رنگی مشابه، به مقدار رنگ بیش­تری نیاز است. در این پژوهش ایجاد زبری سطحی با استفاده از عمل­ آوری با باریکه­ های لیزر به عنوان روشی نوین و دوست­دار محیط زیست در افزایش عمق رنگی و حصول افزایش رنگ در فام مشکی در رنگ رزی پارچه ­های پلی ­استر مورد بررسی قرار گرفته است. برای پرتودهی نمونه ­ها از پرتوهای لیزر آرگون فلورید استفاده شد و نمونه ­هایی به منظور ارزیابی تأثیر تعداد تپ­ های پرتودهی، انجام پرتودهی قبل یا بعد از رنگرزی تهیه شد. تغییرهای ایجاد­شده در عمق رنگی نمونه­ ها با بررسی ریخت­ شناسی سطح به­ وسیله ­ی ریزنگاره­ های میکروسکپی الکترون روبشی و شاخص بلورینگی و اندازه­ ی بلورینه ­ی الیاف از طریق پراش پرتو ایکس تحلیل شد. داده­ های طیفی نشان داد که در اثر افزایش تعداد تپ­ های پرتودهی، بازتاب در ناحیه­ های مختلف طیف انعکاسی کاهش می­ یابد. بالاترین عمق رنگی در فام مشکی الیاف در تعداد بهینه ­ی تپ 15 حاصل شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Increasing of the color depth in polyester fiber treated with laser beam

نویسندگان [English]

  • S Behrouzinia 1
  • K Khorasani 1
  • K Silakhori 1
  • M Farahmandjou 2

چکیده [English]

Due to the high refractive index and smooth surface of Polyester fibers, a significant fraction of the incident light is reflected from their surfaces. Thus, dyeing of these fibers with dark colors, mainly black, makes it a difficult tasks. High surface reflectance of Polyester microfibers reveals that appearance of these fibers is seen paler in consequently comparison to the conventional polyester fibers, and consequency it is required to use a latge amount of color to obtain the same color depth. In this study, upon creating surface roughness by laser beams treatment, as a new and environmental friendly method, was investigated to increase the dark color depth in the dyeing of polyester fabrics. An Argon Fluoride laser was used for the irradiation of the samples. The samples were prepared for evaluating the effects of the number of laser pulses, radiation before and after dyeing. The changes in the color depth of samples were analyzed through surface morphology with SEM images, and crystallinity index and crystal size with X-Ray diffraction. The results from spectra data showed that the reflection at different areas of the reflectance spectrum was reduced by increasing the number of laser pulses irradiation. The maximum deep shade in the black chromic of polyester fiber was achieved at the optimum value of 15 laser pulses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyester fiber
  • Color depth
  • Laser beam treatment
1. S. Behrouzinia, et al, Color appearance change of polyster fiber treated with laser beam, 3th Conference on laser and their applications, 1-4 (2015).
2. Sh. Nourbakhsh, A. Talebian, K. Shabestarizadeh, The application of laser in modifying some surface properties of textiles, Scientific Journal of Textile Science and Technology, 1, 103-111 (2010).
3. Y. Angelova, L. Lazov, S. Mezinska, Innovative Laser Technology in Textile Industry Proceeding of the 11th International Scientific and Practical Conference, III, 15-21 (2017).
4. K. Akiwowo, et al, Digital Laser-dyeing for Polyester Fabrics, Journal of Textile Design Research and Practice, 2 (2), 133-152 (2014).
5. J.E. Mcintyre, Synthetic fibers: nylon, polyester, acrylic, Woodhead & CRC Press (2005).
6. H. Hongu, G.O. Phillips, New fibers, Woodhead press (1997).
7. S. Yamaguchi, H. Takanabe, Fibers having fine concave and convex surface from silica hybrid polyester, Seni Gakkaishi, 57 (4), 111-119 (2001).
8. H.R. Lee, D.J. Kim, K.H. Lee, Anti-reflective coating for the deep coloring of PET fabrics using an atmospheric pressure plasma technique, Surface and Coating Technology, 142(144), 468-473 (2001).
9. H. Barani, S. Peyvandi, Enhanced deep coloring of micro polyester fabric, Materials Science, 16 (2) (2010).
10. M. Ozdemir, H. Sadikoglu, A new and emerging technology: Laser-induced surface modification of polymers, Trends in Food Science & Technology, 9, 159-167 (1998).  
11. R. Srinivasan, B. Braren, Ultraviolet laser ablation of organic polymers, Chemical Reviews, 89 (6), 1303-1316 (1989).
12. D. Knittel, W. Kesting, E. Schollmeyer, Surface structuring of synthetic fibers by UV laser irradiation, Part I: Phenomenological Report, Polymer International, 43, 231-239 (1997).
13 Y. Novis, et al, Structural origin of surface morphological modifications developed on poly (ethylene terephthalate) by excimer laser photoablation,  Journal of Applied Physics, 64(1), 365-370 (1988).
14. J. Jang, Y. Jeong, Nano roughening of PET and PTT fabrics via continuous UV/O3 irradiation, Dyes and Pigments, 69, 137-143 (2006).
15. M. Stepankova, J. Wiener, K. Rusinova, Decolourization of vat dyes on cotton fabric with infrared laser light, Cellulose, 18(2), 469-478 (2011).
16. F.J. Holler, D.A. Skoog, D.M. West, Fundamental of analytical chemistry, Springer (1996).
17. H. Watanabe, M. Yamamoto, Laser ablation of Poly (ethylene terephthalate), Journal of Applied Polymer Science, 64, 1203-1209 (1997).