نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیتوشیمی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران- ایران

2 پژوهشکده‌ کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 14155-1339، تهران- ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، نشان‌­دارسازی ترکیب طبیعی فلاونوئید کوئرستین با تکنسیم 99- ام و مطالعه توزیع بیولوژیکی آن در بافت‌­های مختلف موش 57C توموری شده با رده سلول سرطانی 10F16B به ­منظور تشخیص تومور بوده است. نشان‌­دارسازی کوئرستین با تکنسیم 99- ام با مقدار کوئرستین (mg 5/1) و µg 40 کلرید قلع در دمای اتاق در pH حدود 5 انجام شد. سپس بازده نشان­‌دارسازی با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک در حلال‌­های استون و آب/ استونیتریل مورد بررسی قرار گرفت. هم‌­چنین توزیع بیولوژیکی ترکیب نشان‌­دار در ارگان‌­های مختلف حیوان شامل قلب، ریه، معده، روده، کبد، کلیه، خون، طحال، ماهیچه و تومور پس از جداسازی و اندازه­‌گیری میزان اکتیویته آن‌­ها توسط آشکارساز گاما مورد بررسی قرار گرفت. خلوص رادیوشیمیایی بیش از 95% و پایداری رادیوشیمیایی یک ساعته، 90% مشاهده گردید. توزیع بیولوژیکی ترکیب نشان‌­دار بیش‌­ترین جذب اکتیویته در بافت­‌های کبد، کلیه، روده و هم‌­چنین جذب مناسب توموری (17/0±20/2 در زمان 2 ساعت پس از تزریق) را نشان داد. نتایج حاکی از آن است که نشان­‌دارسازی کوئرستین به روش مستقیم با خلوص رادیوشیمیایی بالا می‌­تواند به ­عنوان یک گزینه ترکیب نشان‌­دار تشخیص توموری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Preparation of 99mTc-quercetion as a labeled flavonoid and the study of its biological distribution in mice with skin tumor

نویسندگان [English]

  • M. Ghalbi Ahangari 1
  • M. Moridi Farimani 1
  • M. Erfani 2
  • M. Goudarzi 2

1 Department of Phytochemistry, Medicinal Plants and Drugs Research Institute, Shahid Beheshti University, Evin, Tehran - Iran

2 Radiation Applications Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, P.O.Box: 1339-14155, Tehran-Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to label quercetin as a natural flavonoid compound with technetium-99m and to study its biological distribution in different tissues of C57 mice bearing melanoma B16F10 cells for tumor diagnosis. Quercetin labeling was performed with technetium-99m at 1.5 mg quercetin and 40 μg SnCL2 at room temperature and pH about 5.  Labeling yield was evaluated using TLC in acetone and water / acetonitrile as solvents. Also, in animal study, the tissue activity of various organs including heart, lung, stomach, intestine, liver, kidney, blood, spleen, muscle, and tumor were measured through gamma counter. Radiochemical purity above 95% and radiochemical stability of 90% at one hour were observed. The results of biological distribution of the labeled compound showed the highest radioactivity uptake in liver, kidney, intestine and tumor (2.2 ± 0.17 at 2 h post injection) tissues. Quercetin labeled through direct method with high radiochemical purity can be used as a candidate for diagnostic radiotracer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quercetin
  • Technetium-99m
  • Tumor
  • Imaging
1. J. El-batiha, et al, The Pharmacological Activity, Biochemical Properties, and Pharmacokinetics of the Major Natural Polyphenolic Flavonoid: Quercetin, MDPI, 9(3), (2020).
 
2. Agnes, W. Boots, et al, Health effects of quercetin: From antioxidant to nutraceutical, European Journal of Pharmacology, 585, 325-337 (2008).
 
3. Robert Kleemann, et al, Anti-inflammatory, anti-proliferative and anti-atherosclerotic effects of quercetin in human in vitro and in vivo models, Atherosclerosis, 218, 44-52 (2011).
 
4. Abdur Rauf, et al, Anticancer potential of quercetin: A comprehensive review, Phytotherapy Research, 32(11) (2018).
 
5. H.A. Shamsel-Din, et al, Synthesis, 99mTc-radiolabeling and in vivo evaluation of a new sulphonamide derivative for solid tumor imaging, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 326, 129-136 (2020).
 
6. Rusina Dapueto, et al, Technetium glucose complexes as potential cancer imaging agents, Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 25(19), 4254-4259 (2015).
 
7. Amburanjan Santra, Rakesh Kumar, Punit Sharma, Use of 99m-technetium-glucoheptonate as a tracer for brain tumor imaging: An overview of its strengths and pitfalls, Indian J Nucl Med, 30(1), 1–8 (2015).
 
8. PariaMojarrad, et al, Novel radiopharmaceutical (Technetium-99m)-(DOTA-NHS-ester)-Methionine as a SPECT-CT tumor imaging agent, European Journal of Pharmaceutical Sciences, 141 (2020).
 
9. Reem Ibrahim Al-Wabli, et al, Platelet-12 lipoxygenase targeting via a newly synthesized curcumin derivative radiolabeled with technetium-99m, Chemistry Central Journal, 73 (2016).
 
10. Liziane O.F. Monteiro, et al, Technetium-99m radiolabeled paclitaxel as an imaging probe for breast cancer in vivo, Biomedicine & Pharmacotherapy, 89, 146-151 (2017).
 
11. Yijie Peng, et al, Synthesis and evaluation of Technetium complexes as potential melanoma imaging agents, Journal of Nuclear Medicine, 56 (2015).
 
12. P.V. Harper, et al, Technetium 99m as a Scanning Agent, Radiology, 85(1) (1965).
 
13. Seyed Hosseinimehr et al,  Preparation and biodistribution study of technetium-99m-labeled quercetin as a potential radical scavenging agent, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 284(3), 563-566 (2010).
 
14. EM Widyasari, et al, Preparation of 99m Tc-quercetin as cancer radiotracer in drug discovery‏, Rasayan Journal of Chemistry, 12(1), 278-283 (2019).
 
15. A.M. Hammoud, et al, Quercetin Effect on Some variable Bio chemicals as a result of using Technetium 99m sulfur colloid for liver Scanning,  inis.iaea.org‏, 48(45), 174-180 (2015).
 
16. Azadeh Mikaeili, et al, Development of a 99mTc-Labeled CXCR4 Antagonist Derivative as a New Tumor Radiotracer, Cancer. Biother. Radiopharma. 33(1), 17-24 (2018).