نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده چرخه سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران

2 شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 5931-143995‌، تهران- ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی عملکرد زنجیره مربعی در جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار تلوریم پرداخته شده است. انتخاب مناسب مرحله ورود خوراک، برش مرحله اول زنجیره و برش زنجیره مربعی از جمله پارامترهای مؤثر در جداسازی ایزوتوپ‌ها در زنجیره مربعی هستند. نتایج نشان داد که در فاکتورهای جداسازی مختلف، انتخاب مرحله ورود خوراک در بخشهای میانی زنجیره، منجر به نتایج مناسبی خواهد شد. هم‌چنین استنباط می‌­گردد که اگر برش مرحله اول زنجیره به‌­صورتی انتخاب شود که برشهای مراحل در بخش تهی‌سازی یکسان به دست آید، به ازای این برش، دو گروهی شدن اجزاء از بالاترین مقدار ممکن برخوردار خواهد بود. بر اساس انتخاب این برش برای مرحله اول زنجیره، یکی از راهبردهای ممکن همراه با تهیه کدی به نام SQCASSIM جهت جداسازی ایزوتوپ‌های پایدار تلوریم تا غنای بیش از 90 درصد ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the effect of feed stage and first stage cut on the squared cascade performance to offer an appropriate strategy for separation of tellurium stable isotopes

نویسندگان [English]

  • F. Ezazi 1
  • M.H. Mallah 1
  • J. Karimi Sabet 1
  • A. Norouzi 2
  • A. Mahmoudian 2

1 Nuclear Fuel Cycle Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 11365-8486, Tehran-Iran

2 Iran Advanced Technologies Compony, AEOI, P.O.Box: 143995-5931, Tehran-Iran

چکیده [English]

In the present work, the performance of a square cascade in the separation phase of tellurium stable isotopes is studied. In this cascade, the selection of an appropriate feed stage, the first stage cut, and the cut of the cascade are the effective parameters. The results showed that in the various separation factors, selection of the middle feed stage leads to appropriate results. Also, if the cut of the first stage is selected in such a way that the cuts of stripping section are obtained the same, it is one of the cut-offs for which the two grouping parameters of components will have the highest possible value. Based on the selection of this cut, one of the possible strategies available through using the code-named SQCASSIM for the separation of tellurium stable isotopes to the enrichment of more than 90% is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Squared cascade
  • First stage cut
  • Stable isotope
  • Two group separation parameter
  • Tellurium
1. A.G. Kudziev, Production and Application of Stable Enriched Isotopes in the USSR, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A, 282, 267-270 (1989).
 
2. D.E. Armstrong, et al, A Carbon-13 Production Plant Using Carbon Monoxide Distillation, Los Alamos Scientific Laboratory Report (1968).
 
3. E.I. Abbakumov, Development and Industrial Use of Gas Centrifuge for Uranium Enrichment in the Soviet Union, Atomic Energy, 67(4), 255-257 (1989).
 
4. F. Mansourzadeh, et al, Comparison of Optimum Tapered Cascade and Optimal Square Cascade for Separation of Xenon Isotopes Using Enhanced TLBO AlgorithmSep. Sci. Technol., 53(13), 2074–2087 (2018).
 
5. F. Mansourzadeh, et al, Utilization of Harmony Search Algorithm to Optimize a Cascade for Separating Multicomponent Mixtures, Prog. Nucl. Energy, 111, 165-173 (2019).
 
6. F. Mansourzadeh, Performance comparison of match abundance ratio cascade with optimal conditions for the separation of stable xenon isotopes, J. of Nucle. Sci. and Tech., 94(4), 74-83 (2021) (In Persian).
 
7. F. Mansourzadeh, Investigation of the cut on the separation of xenon stable isotopes in the square cascade, J. of Nucle. Sci. and Tech., 95(1), 73-81 (2021) (In Persian).
 
8. A. De La Garza, G.A. Garret, J.E. Murphy, Multicomponent Isotope Separation in Cascade, Chem. Eng. Sci. 15, 188-209 (1961).
 
9. R.M.V. Kucherov, Theory of cascade for separating multi-component isotope mixturesAt. Energy, 19(4), 1290–1300 (1965).
 
10. Y. Zhang, S. Zeng, Comparison of Three Model Cascades, At. Energ. Sci. Tech., 48(11), 1921-1927 (2014).
 
11. S. Zeng, C. Ying, A Method of Separating a Middle Component in Multicomponent Isotope Mixtures by Gas Centrifuge Cascades, Sep. Sci. Technol., 35(14), 2173–2186 (2000).
 
12. A.Y. Smirnov, G.A. Sulaberidze, Features of Mass Transfer of Intermediate Components in Square Gas Centrifuge Cascade for Separating Multicomponent Mixtures, Theor. Found. Chem. Eng., 48(5), 629-636 (2014).
 
13. L.Y. Sosnin, et al, Centrifugal Extraction of Highly Enriched 120Te and 122Te Using the Non-Steady State Method of SeparationNucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A, 480, 36-39 (2002).
 
14. L.Y. Sosnin, A.N. Tcheltsov, Centrifugal Extraction of Highly Enriched 123Te for the Production of 123I at A Cyclotron, Nucl, Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A, 438, 14-19 (1999).
 
15. I.A. Suvorov, A.N. Tcheltsov, Enrichment of Tellurium Isotopes for Pure 123I Production Using Gas Ultra-Centrifuges, Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A, 334, 33-36 (1993).
 
16. S. Zeng, G. Ying, A robust and efficient calculation Procedure for Determining Concentration Distribution of Multicomponent MixturesSep. Sci. Tech, 35(4), 613-622 (2000).