نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک هسته‌ای، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 هسته ای نظری - دانشگاه مازندران

3 گروه فیزیک هسته ای، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران

چکیده

با توجه به اهمیت عدم تقارن ماده هسته‌ای بر روی برهمکنش یون‌های سنگین، در این تحقیق سیستم‌های برهمکنشی را به سه دسته مختلف ایزوتوپی، ایزوباری و ایزوتونی تقسیم و مشخصات سد همجوشی را برای هر گروه به صورت مجزا با استفاده از 27 نسخه مختلف فرمالیزم مجاورتی مورد بررسی قرار داده‌ایم. بررسی انجام شده نشان می‌دهد، جهت محاسبه و همچنین پیش‌بینی مشخصات سد همجوشی برهمکنش یون‌های سنگین مناسب‌تر است به جای استفاده از یک نسخه منفرد، از نسخه‌های مختلف فرمالیزم مجاورتی بر حسب درجات آزادی مختلف ایزواسپینی استفاده نمود.
کلیدواژگان: سد همجوشی، مدل مجاورتی، تقارن ایزواسپین، برهمکنش یون‌های سنگین، عدم تقارن هسته.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Behavior of Potential Barrier height in Heavy Ion Fusion Reactions

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Davanlou 1
  • omid n.ghodsi 2
  • S.Mohammad Motevalli 3

1 Department of Nuclear Physics, Faculty of Sciences, University of Mazandaran, P. O. Box 47415-416, Babolsar, Iran

2 Department of Physics, University of Mazandaran

3 Department of Nuclear Physics, Faculty of Science, University of Mazandaran

چکیده [English]

Considering the importance of asymmetry nuclear matter in heavy-ion interactions, in the present study, we have divided the interacting systems into three different groups, including of isotopic, isobaric, and isotonic systems, and examined the characteristics of the fusion barrier for each group separately using 27 different versions of proximity formalism. Our results show that for calculating and also predicting the fusion barrier characteristics in heavy ions interactions it is more proper to use different versions of proximity formalism, instead of a single version, based on the isospin degrees of freedom.
Keywords: Fusion barrier, Proximity model, Isospin symmetry, Heavy ions interactions, Nucleus asymmetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fusion barrier
  • Proximity model
  • Isospin symmetry
  • Heavy ions interactions
  • Nucleus asymmetry