نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای

10.24200/nst.2021.811.1549

چکیده

در این مقاله رفتار لامپ درخش با پیش یونش به منظور تولید تپ های کوتاه نوری برای دمش نوری پلاسمای القاییده لیزری مورد مطالعه تجربی قرار گرفته است. پهنای تپ های نوری لامپ از مرتبه 1 میکروثانیه و انرژی کل تخلیه شده در لامپ در حد 2 ژول است. برای این منظور مدار ویژه ای متشکل از 3 کلید تریگاترون طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. مشاهدات نشان می دهند که تحت شرایط تجربی مورد بررسی، رفتار لامپ از مدل کلاسیک گونز برای بستگی اختلاف پتانسیل به جریان لامپ به صورت و مقدار ثابت تبعیت نمی کند و به نحو مناسبی تری با تابع فراندلیخ قابل توصیف است. علاوه بر آن، پارامتر تابعی از جریان لامپ است و برای شیب صعودی و نزولی جریان لامپ نیز رفتاری متفاوت از خود نشان می دهد. یافته ها نشان می دهند که کوتاه ترین تپ نوری لامپ درخش به ازای تاخیر زمانی قریب 5 میکروثانیه میان آغاز فرایند پیش یونش و تخلیه اصلی لامپ پدید می آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental study of pre-ionization on the behavior of short pulse flashlamp

نویسنده [English]

  • Amir Hossein Farahbod

دکتر

چکیده [English]

In this article, the behavior of a short pulse, pre-ionized flashlamp for pumping the laser-induced plasma has been experimentally studied. The total discharged energy is nearly 2 joules to generate 1 microsecond optical pulses. For this means, an especially designed discharge circuit with a single high voltage switch where consists of three trigatron switches in series was implemented. The observations show that the flashlamp doesn’t obey the classical Goncz’s V-I characteristics with a constant under experimental conditions. The flashlamp behavior can be more suitably described with a Freundlich’s equation. Moreover, the parameter is a function of the discharge current with a different behavior on the leading and falling edges of the current pulse. The shortest flashlamp optical pulses were achieved with about 5 microseconds delay time among the pre-ionization and the main discharge of flashlamp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flashlamp
  • Pre-ionization
  • Freundlich’s equation
  • Trigatron switch