نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی

3 گروه فیزیک، دانشکدة علوم پایه، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

4 پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

10.24200/nst.2020.615.1424

چکیده

استفاده از پرتونگاره‌های ایکس و نوترونی از کارآمدترین روش‌ها برای شناسایی عیوب داخلی و ساختار پیچیده اشیا است. با توجه به تفاوت برهم‌کنش نوترون‌ها و پرتوهای ایکس با مواد، از روی پرتونگاره‌ها می‌توان اطلاعات مختلفی بدست آورد. به علت پراکندگی های نوترونها و فوتونهای ایکس، ابعاد نقطة کانونی، نویزهای الکترونیکی و سایر موارد در پرتونگاره‌های حاصل از این دو روش، کیفیت کاهش یافته و تصاویر مات شدگی دارند. در این تحقیق ضمن بررسی پرتونگاره‌های ایکس و نوترون، به چگونگی شناسایی آسیب‌ها و ساختار درونی اشیا و اجسام با آنها پرداخته شده و روشی برای بهبود کیفیت پرتونگاره‌ها ارائه شده است. بررسی نشان می‌دهد که پرتونگاری نوترونی در شناسایی ساختار داخلی مواد با عدد اتمی کم، بسیار خوب عمل می‌کند و پرتونگاری ایکس برای شناسایی مواد با اتمی بالا مانند اجسام فلزی کارایی خوبی دارند. در این تحقیق برای ارتقای تصاویر و از بین بردن مات شدگی از روش کانولوشن گوسی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که با روش حذف زمینه می‌توان مات شدگی تصاویر را کم کرده و نواحی آسیب و ساختار درونی اشیا را بهتر بررسی کرد. برای ارزیابی از نظر متخصصین استفاده شده که نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که بهبود تصاویر مورد تائید متخصصین است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improvement and comparison of X and Neutron radiography images by Gaussian Convolution Method

نویسندگان [English]

  • amir movafeghi 1
  • Effat Yahaghi 2
  • Seyyed Hassan Mosavian 3
  • Behrouz Rokrok 4

1 دکتر

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی

3 Department of Physics, Faculty of Basic Sciences, Imam Khomeini International University

4 Reactor and Nuclear Safety Research School, Research Institute Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI)

چکیده [English]

The use of X-rays and neutron radiography images is one of the most effective methods for defect and structure detection. The interactions between neutrons and X-rays are different in the material, and therefore, different information can be obtained from the radiographs. Due to neutron and X-rays photon scattering, focal spot size, electronic noises and etc., the images are blurred and their quality are reduced. In this study, while investigating the radiographs of X-rays, and neutrons, the defects and internal structure of objects are investigated. The results show that neutron radiography performs very well in detecting the internal structure of low atomic number materials, and X-ray radiography are effective for high atomic number as metal. Gaussian convolution is used to enhance the radiography images and is reduced the blurriness components. The results show that by reducing the background, the blurriness components can be reduced and the defects areas and internal structure of the objects can be better investigated. The evaluation of the results was performed by specialists in radiography; the results show that the expert’s evaluation approved the image enhancement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • X-rays radiography
  • Neutron radiography
  • structure defects
  • Image processing
  • Gaussian convolution