نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده راکتور گروه راکتور

2 هیات علمی/پژوهشگاه

3 پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای-پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

4 پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای

5 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای- پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای- گروه ایمنی هسته ای و پرتویی

10.24200/nst.2021.674.1469

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی امکان استفاده از سوخت با هندسه حلقوی (Tubular) در راکتور تحقیقاتی تهران از دیدگاه ترموهیدرولیکی است. سوخت‌های حلقوی در بسیاری از راکتورهای تحقیقاتی مدل روسی در چند دهه اخیر با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است. از مهم‌ترین مزایای این سوخت می‌توان به شار نوترونی بالاتر، راکتیویته بیشتر و نیاز به بارگذاری سوخت کمتر در مقایسه با سوخت صفحه‌ای فعلی اشاره نمود. در این پژوهش با انتخاب یک مجتمع سوخت حلقوی از نوع IRT-4M که از لحاظ هندسی تطابق بیشتری با هندسه و ابعاد شبکه نگهدارنده قلب دارد، و مدل سازی آن در نرم افزار Fluent و همچنین کد RELAP5/Mod3.2، پارامترهای ترموهیدرولیکی این مجتمع در شرایط کاری یک المان سوخت استاندارد محاسبه گردید. نتایج این محاسبات نشان داد که بیشینه دمای غلاف در هر دو ابزار مورد استفاده به اندازه کافی پایین‌تر از مقدار °C 105 است که این نشان می‌دهد بدون تغییر در دبی فعلی قلب، می‌توان گرمای تولیدی در سوخت حلقوی را به خوبی برداشت نمود. همچنین بیشینه دمای سوخت حدود °C 10 از بیشینه دمای سوخت در المان سوخت فعلی استاندارد کمتر است که این موضوع نیز مزیت دیگری برای سوخت حلقوی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Thermal Hydraulic Analysis of a Tubular Fuel Assembly in the Normal Operating Condition of Tehran Research Reactor Core

نویسندگان [English]

  • Masoud Amin Mozafari 1
  • Mostafa Hasanzadeh 2
  • Farrokh Khoshahval 3
  • Rahman Gharari 4
  • Hassan Esmaili 5

1 Faculty member

2 Faculty Member/ NSTRI

3 Reactor and Nuclear Safety Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute

4 پژوهشگر

5 Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), P.O. Box 11365-3486, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the possibility of using tubular fuel assemblies in Tehran Research Reactor (TRR) from the thermal hydraulic perspective. Tubular fuels have been used successfully in many Russian model research reactors in recent decades. The most important advantages of this fuel are higher neutron flux, more reactivity and less fuel loading compared to the current plate fuels. In this study, by selecting a tubular fuel assembly of IRT-4M type that is more geometrically compatible with the geometry and dimensions of the core grid plate, we modeled it using the Fluent software and also the RELAP5/Mod3.2 code. The thermal hydraulic parameters of this assembly have been calculated under the operating conditions of current MTR fuel. The results of the calculations showed that the maximum clad temperature in both calculation tools is sufficiently lower than 105°C, which indicates that without changing the current flow rate of the core, the heat produced in the tubular fuel can be well removed. Moreover, the maximum fuel temperature in tubular fuel is about 10°C lower than the maximum fuel temperature in the current standard fuel element, which is another advantage for this fuel type.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tubular Fuel
  • Tehran Research Reactor
  • Thermal hydraulic
  • Fluent Software
  • RELAP5 Code