نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی

2 پژوهشکده راکتور و ایمنی

3 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

4 پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای

10.24200/nst.2020.587.1400

چکیده

در این مقاله از تکنیک جدیدی برای اندازه‌گیری ضریب راکتیویته دمایی و بخصوص توان استفاده می‌شود. در این روش میزان تغییرات راکتیویته کل قلب راکتور در اثر افزایش دما یا توان بطور مستقیم و مستقل از ارزش و موقعیت میله‌های کنترل محاسیه میگردد. این موضوع باعث کاهش خطا در روش اندازه‌گیری از طریق موقعیت میله‌های کنترل می‌شود. استفاده از این روش کاملا نو بوده و گزارش یا مقاله ای در این زمینه گزارش نشده است. افزایش توان قلب باعث اعمال راکتیویته منفی در اثر فیدبک های دمایی می‌شود و بالعکس خنک کردن قلب باعث اعمال راکتیویته مثبت می‌شود. در این روش ابتدا راکتور را در حالت خنک‌کنندگی طبیعی در یک توان ثابت بحرانی می‌شود سپس بعد از مدتی که تعادل گرمایی نسبی برقرار شد، با باز کردن شیر راکتور رژیم خنک‌کنندگی از حالت طبیعی به حالت اجباری تغییر داده می‌شود. بدیهی است با برقراری جریان خنک‌کنندگی در زمان کوتاه تمام گرمای تولید شده در قلب در اثر گردش طبیعی به یکباره از بین رفته و یک راکتیویته مثبت معادل با توان راکتور تزریق می‌شود. تزریق این مقدار راکتیویته باعث افزایش توان راکتور می‌شود. با اندازه‌گیری زمان دو برابر شدن توان، مقدار راکتیویته تزریقی با استفاده از معادله inhour بدست می‌آید. متوسط ضریب راکتیویته توان در محدوده آزمایش های انجام شده در حدود 1.02pcm/KW اندازه‌گیری شد که مقدار آن هم با نتایج مطالعات قبلی و هم نتایج شبیه سازیها سازگار است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurement of power reactivity coefficients using Inhour equation in Tehran Research Reactor

نویسندگان [English]

  • ahmad lashkari 1
  • meysam alikhani 2
  • rouhollah ahangari 3
  • reza saberi 4

1 دکتر

2 Nuclear Reactor and Safety School

3 دکتر

4 Nuclear Reactor and Safety School

چکیده [English]

In this paper, a new technique is used to measure the power and temperature reactivity coefficients. In this method, the value of the core reactivity changes due to power or temperature is measured directly and independently of the value and position of the controls. This method is completely new and no report or article has been reported in this field. An increase in core power causes negative reactivity due to temperature feedback, and vice versa, cooling the core makes positive reactivity. In this method, TRR is critical at constant power in natural cooling mode. After establishing relative thermal equilibrium, the fly valve of the reactor is opened and the cooling mode changes from normal to the forced mode. Obviously, by establishing a cooling flow in a short time, all heat generated in the natural mode is removed by forced flow and a positive reactivity is inserted. Inserting the positive reactivity increases the reactor power. By measuring the doubling time of the power, the value of the inserted reactivity is obtained using the inhour equation. The mean value of the power reactivity coefficient is about 1.02 pcm / KW which has a good agreement with both the results of previous studies and the results of simulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research reactors
  • power reactivity coefficient
  • Temperature reactivity coefficients
  • natural cooling
  • MTR_PC code